viernes, 19 de julio de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 14 de desembre de 1.935, pàg 17


La vaga de Terrassa

El Delegat d’Ordre públic, en rebre ahir nit els periodistes, els manifestà que el Director general de treball havia tingut una reunió amb els patrons de les fàbriques de gèneres de punt de Terrassa, que estan en litigi amb els obrers.

Hom els sotmeté unes bases i quedaren que les estudiaran.

Ahir, el mateix Director general conferencià amb els obrers i els lliurà les mateixes bases. Sembla que convingueren de celebrar reunions entre patrons i obrers per tal d’arranjar les diferències que hi hagués, per espai de vuit dies, basant-se en la qüestió dels sous.

Avui els obrers celebraran una reunió general per tal d’acordar tornar al treball mentre durin aquestes reunions.

No hay comentarios: