martes, 23 de julio de 2019

El Dia, Edició dimecres 18 de decembre de 1.935, pàg. 2


DESGRACIAT ACCIDENT A LA VIA DEL TREN DEL NORD.

Aquest mati, el tren correu de la via del Nord que surt de la noslra ciutat cap a Saragossa, en arribar al pont del capdamunt de la Rambla, ha xiulat com sempre té per costum. Aquest avis ha sorprès el carreter Josep Jordan, que junt amb el seu carro, es disposava a traspassar la via, en el pas de nivell que hi ha situat poc més avall, en la caseta de Can Boada.

El Jordan s'ha atabalat i davant l'imminència del perill que passava, sols ha atinat, per desgràcia seva, a tombar el carro cap enrera.

A mitja operació ha arribat el tren que l'ha envestit pel darrera llençant el carro contra els pals de ferro del costat de la via, on ha restat fet estelles, mentre enganxava l'animal i el Jordan arrossegant-Ios qüestió de tres-cents metres, fins que s'ha pogut parar el tren i desenganxar-los.

Ambdós han restat a una banda de la via, al peu del quilòmetre 332-728, fins a dos quarts de 12 en el qual lloc s'ha personat el Jutjat, ordenant l'aixecament del cadàver, el qual ha estat transportat a la nostra ciutat per la Creu Roja.

El dissortat Jordan, ha estat degudament identificat, sabent-se que viu a la nostra ciutat, a la Carretera de Rubí, 107, essent natural de Ragol (Almeria).

El tren l’ha agafat pel darrera donant-li un fort cop que l'ha matat instantàniament.

Prop de la via s'han recollit un cistell i un fanal que han caigut del carro en ésser empès pel convoi, únics objectes que han quedat sencers després de l'accident, dels que eren dalt del carro.

ROBATORI A L'ESTACIO DEL NORD.

Aquesta nit s'ha registrat un estrany robatori a un dels magatzems on es guarden els paquets que es facturen a la citada Estació.

Pel que sembla, l'autor del mateix va amagar-se ahir vespre al citat magatzem, restant-hi fins que plegaren els empleats d'aquell departamento. Es de suposar que hi ha restat durant la nit i en el moment que ha cregut oportú ha practicat la substracció de dos fardells, que junts amb l'autor de la substracció, han desaparegut sense deixar rastre.

La guàrdia Civil ha practicat diverses gestions, sense resultats de cap mena.

No hay comentarios: