viernes, 12 de julio de 2019

El Dia, Edició dilluns 9 de decembre de 1.935, pàg. 2


La festivitat de la Immaculada

La bonior del temps, que durant tot el dia d'ahir va ésser magnífic, féu que adquirís un més destacat relleu aquesta festa religiosa, que amb motiu d’escaure's en diumenge, fou doblement animada en tots sentits.

Totes les misses i actes que es celebraren a les esglèsies de la nostra ciutat, es veieren concorreguts per un gran nombre de fidels que honoraven la Patrona de la diada.

Foren en nombre d'unes 1.500, les persones que s'atançaren a la Santa Taula, en la nostra església parroquial del Sant Esperit per a rebre la Sagrada Forma.

Una gran gentada omplí el mateix Temple, en el solemne acte de la tarda organitzat per les Filles de Maria de la nostra ciutat Dintre la ciutat, nombrossíssims foren els balcons on aparegueren, domassos per a donar més relleu a ton assenyalada festivitat.

LA FESTA DE LES LLUCIETES.

Segueixen els treballs per a la celebració dels actes que tindran lloc el vinent divendres, dia de Santa Llúcia, a honor de totes les modistes de Terrassa.

La comissió organitzadora assabenta haver rebut més de 60 obsequis destinats al Concurs de Vestits de 4 pessetes, entre ells un de molt valuós, cedit pel senyor Josep Homs, alcalde de la nostra ciutat

Referent a aquest Concurs, la dita comissió té interès a remarcar una de les bases del mateix que diu que el valor de les robes dels vestits de 4 pessetes, ha d'ésser el legal, i no s'admetran vestits confeccionats amb teles cedides a baix preu degut a ésser tarades o defectuoses.

El ball de la nit serà amenitzat per l'orquestra '"Els Ramblers del Jazz", augmentada fins a deu professors. La Banda Municipal, durant la desfilada de models i concursants, tocarà diverses composicions, destinades a amenitzar l'acte.

BARALLES.

Antoni Matarí i Bermúdez, de 29 anys, domiciliat al carrer de la Salut, 1, va topar-se el dissabte passat al migdia, amb la seva coneguda Joaquima Calapa i Salvatella, que habita al maleix lloc de l'anterior i prèvia una arrencada discussió on el que els acords no foren possibles, el primer les emprengué contra la Calapa, amb aital braó que hagueren d'auxiliar-la al Dispensari Mèdic.

El fet ha eslat denunciat.

No hay comentarios: