domingo, 14 de julio de 2019

La Veu de Catalunya, edició del 11 de desembre de 1.935, pàg 10


La vaga de Terrassa.

El delegat general d’ordre públic, en rebre anit els periodistes els manifestà que a Terrassa continuava la vaga en igual estat sense alteracions d’ordre públic i que al moll de la potassa hi havia un petit conflicte a conseqüència que uns de la dita especialitat havien declarat en vaga alguns dels obrers de l’esmentat moll.

Es creu que aquest assumpte quedarà solucionat molt aviat.

No hay comentarios: