martes, 23 de mayo de 2017

El Diluvio, Edición miércoles 9 de agosto de 1933, pág. 13

Por la Comandancia municipal ha sido presentada al Juzgado una denuncia contra el conductor del autómnibus número 47.226 B por haber destrozado a consecuencia de un topetazo el carrito de helados de Daniel Ribero Silvestre.

A consecuencia de una grave crisis nerviosa tuvo que ser recogido de la calle Pitágoras un joven de unos 19 años, cuyo nombre se desconoce por no haber podido declarar.

Ingresó en el Hospital, donde continúa, en grave estado.

Por José Casado, de 21 años, fue entregada al cuartel de la guardia civil una bomba forma piña, que encontró en el camino de la fuente del Tintorero, cuando se dirigía a su domicilio.

A consecuencia de haber sido violentamente despedido del camión en que iba montado, tuvo que ser asistido en el Dispensario médico Emilio Puig Barrera de 60 años, de heridas contusas en la frente, nariz y labio superior y fuerte magullamiento general. Después de asistido pasó a su domicilio en la carretera de Matadepera, 135.

El estado del herido inspira alguna inquietud dada su avanzada edad.

Es satisfactorio consignar frecuentemente el éxito que viene obteniendo la suscripción abierta por el Patronato de Colonias Escolares, cuya cantidad recaudada asciende a 16.687’10 pesetas.

Ha sido definitivamente fijada la fecha 26 del corriente para la celebración de la interesante conferencia política organizada por la juventud de Esquerra Republicana a cargo del conocido diputado a las Constituyentes, don Luis López Dóriga.

En el Dispensario médico fue asistido de quemaduras de segundo grado en la región crapuscular el obrero de la casa J. Guardiola Ros, Francisco Egea, de 17 años. Después de curado pasó a su domicilio, calle Ancha,44.

Antonio Ortega Abad, con domicilio en el Paseo 22 de julio, 634, denunció a la guardia civil que de regreso de Rubí en el kilómetro 23 le salieron al encuentro tres individuos armados que le quitaron la cartera con documentos y 25 pesetas.

A consecuencia de una batida por aquellos alrededores por la guardia civil fueron detenidos en el puente de la Riera de las Arenas de la carretera de Sabadell los maleantes Carmelo Rius García, de 19 años, natural de Manlleu (Zaragoza), José Pernas García de 25, de Madrid, y Sebastián Gantés Seis de Badalona, todos sin domicilio.


Ingresaron en los calabozos municipal a disposición del Juazgado de primera instancia.

El Dia, edició dimecres 9 d'agost de 1.933, pàg. 2

EL MITING D'AHIR A L'ALEGRIA

Ahir a la nit, tingué efecte en el Teatre Alegria l'anunciat míting prò-revisió de la causa pels successos del 15 de febrer de l'any passat

A dos quarts de 10, el teatre ja estava completament atapeït de públic, observant-se la presència d'un nombre crescudíssim de gent forastera.

Al carrer de Manuel Azaña, quedà estacionada una llarga corrua d'autos, camions i omnibus que transportaren a la nostra ciutat un gran contingent de públic de Barcelona, Sabadell, Rubí, Olesa i diversos pobles veïns de Terrassa.

Les autoritats havien adoptat; extraordinàries precaucions i tant el carrer de la Rasa com totes les cantonades pròximes al teatre, es trobaven materialment preses per la guàrdia civil.

En donar començ el míting, es situaren a l'escenari, fent costat als oradors, nombrosos familiars dels processats, entre els quals hi havia moltes dones.

Feren ús de la paraula els lletrats defensors dels encausats, senyors Sierra Valverde, Vilarrodona i Velilla, i finalment el militant de la C. N. T., J. Domènech.

A excepció del segon dels anomenats, els altres oradors s'expressaven en castellà, coincidint tots ells a estimar injusta la sentència dictada pel Consell de Guerra darrerament celebrat i demanant el concurs dels obrers per a exigir la seva revisió.

En parlar el darrer dels oradors, fou interromput amb visques a la Confederació Nacional del Treball que procedien d'alguns grups situats en diversos indrets de la sala.

Durant el transcurs de l'acte, es féu visible una certa nerviositat en el públic, malgrat el qual es desenrotllà sense incidents.

En acabar el míting, la concurrència desallotjà pacíficament el local, i únicament a la sortida, determinats grups donaren alguns visques a la F. A. I. que no trobaren ressò.

LES VACANCES

Demà, divendres, en compliment de les dsposicions del Govern, començaran a la nostra ciutat les vacances concedides als obrers. Les fàbriques i indústries anexes romandran tancades fins el dia 21 del corrent

Amb aquest motiu s'han organitzat moltes anades a la platja i nombroses excursions a les muntanyes de Sant Llorenç i Montserrat, a Núria i demés llocs apropiats. Alguns han organitzat excursions a l'estranger.

La majoria de cotxes de lloguer es troben ja contractats.

Tot fa preveure que la ciutat quedarà quasi deserta.


FOC.

Cap a les 6 de la tarda d'ahir s'inicià un incendi a la secció d'acabats de la S. A. Manufactura Tèxtil, en una de les màquines anomenades
.

De moment s'originà la natural alarma perquè el foc amenaçava propagar-se a Ies quadres veïnes, però l'esforç del personal de la casa féu gairebé innecessari el concurs dels bombers, els quals, però, cooperaren també a la seva extinció.


Per bé que es cremaren algunes peces, les pèrdues no són de molta importància.

L'Acció, edició dimecres 9 d'agost de 1.933, pàg. 3

EL MITING D'AHIR

Malgrat l'anunci de «Mitin Pro-Revisión», aquest consistí en realitat en un acte de propaganda «faista».

Els «falets» estan entestats en què tothom ha d'ésser del seu gremi i aprofiten tota mena d'avinentesa per a fer de les seves. No hi ha dret, a què tothom agafi el pretext d'«uns presos» —que al cap i a la fi és humanitari treballar per ells—, per tal de fer propaganda d'altra mena. Això és burlar-se del que estan reixes endintre i del dolor dels familiars; això és prendre el pél a tothom. Cosa que sempre ha fet la F.A.l.

Amb motiu d'aquest acte vingueren a la nostra ciutat uns dotze auto-cars procedents de vàries ciutats, omplenats d'«hermanos y compañeros», disposats a picar de mans i peus. I ho feren; ho feren a despit de les mil barbaritats dites per algun orador. Hi ha minyó «faista» que de debó es deu creure que tots els que van als mitings per ells organitizats són llegidors de la «Soli», puix d'altra manera no es comprenen Ies falsetats que duen.

N'hi hagué un que digué que no volia parlar el català, «puix és dóna vergonya d'ésser-ho, perqué eren catalans els diaris que aplaudiren el procès»

A nosaltres el que ens dol és que en lloc d'aquests ciutadans terrassencs disortats que viuen empresonats, no hi hagi els promotors, els que sempre ho volen encendre tot i esperen que ho facin els altres.

Múltiples parelles de la benemèrita guardaren l'ordre exterior.

El local quedà ple de gom à gom.

Feren ús de la paraula els diversos oradors anunciat. Els advocats ho feren en un to correcte i discret, però lúltim orador, un de la F.A.l., va desfer tota I'argumentació i el bon deix que havien estampat els primers. La República, la política, la Ilei, els advocats, i nosaltres, vàrem quedar tots plegats que «ni bons per a llançar».

Avui hem parlat amb un ferm militant anarquista, i el que en ha dit referent a aquest miting d'ahir deduim que dintre les esferes anàrquiques ha deixat una gran dosi d'optimisme. Però cal que tinguin present que amb certes actituds els condemnats no hi guanyaran res. Cal que aquest optimisme no degeneri en actes de pertorbació.

Els fets esporàdics en els actes de terrorisme no porten a cap finalitat definida i enlairada. Si les corrents sentimentals del sindicalisme —com la d'ahir— fossin ben encarrilades en vies de profit, altra seria la situació de l'obrerisme de la nostra terra Però a mans de la F.A.l. actes com els d'ahir, són noves armes de fracàs.


El Diluvio, Edición martes 8 de agosto de 1933, pág. 11

Para el día 3 de septiembre está anunciado un gran festival pro-beneficiencia organizado por el mercado de San Pedro, bajo el siguiente programa:

A las ocho y media de la mañana, obsequio con pastas, chocolate y leche a los niños y niñas que previamente hayan adquirido ticket; a las diez y media, audición de concierto y sardanas frente al mercado.

A la una de la tarde, suculenta comida a las familias pobres de la barriada servidos por las vendedoras del mercado; a las cuatro, concierto y sorteo de regalos entre los colaboradores y simpatizantes con este acto, al cine Imperial, y a las seis, gran baile al cine Imperial.


lunes, 22 de mayo de 2017

L'AUTONOMISTA, 8 d'agost 1933 Página 3

Míting pro revisió Consell de Guerra pels fets de Terrassa


Barcelona, 8. — Aquesta vespre té lloc a Terrassa un míting pro revisió Consell de guerra celebrat darrerament a la presó de Barcelona pels successos ocorreguts en aquella població.

L'Acció, edició dilluns 7 d'agost de 1.933, pàg. 3

DENUNCIA

A les deu de la nit del passat dîssabte es presentà a la Comandancia Municipal Daniel Ribera i Silvestre, denunciant que feia pocs moments, que l'auto òmnibus núm. 47.226 matrícula B., propietat de l'empresa Josep Marimon Alegre, li havia donat una topada al carret de gelats de la seva propietat, causant-li seriosos desperfectes.

La denúncia ha passat al Jutjat.Municipal.


JOVE RECOLLIT EN GREU ESTAT.

Abans d'ahir dìssabte, a dos quarts de nou del vespre, per un guàrdia municipal i l'oficìal local de la Creu Roja, .fou recollit en el carrer de Pitàgoras un jove d'uns 19 anys d'edat, que es trobava .apoderat de una crisi nerviosa de gran gravetat.

Fou traslladat seguidament a l'Hospital, on tot i que fou interrogat, no pogué dir el seu nom i naturalesa, perquè l'estat en què actualment està li impideix artìcular ni una paraula.


TROBALLA D'UNA BOMBA.

Ahir, es presentà en el quarter de la guàrdia civil d'aquesta ciutat, el jove de 21 anys, Josep Casadó, que hi portà una bomba de les anomenades de forma de pinya, que estava carregada, la qual trobà en el camí de la font del Tintorer en passar-hi per anar al seu domicili.

Hom ignora qui abandonà l'artefacte en el lloc de referència. Amb tot, es practiquen gestìons.


PROPERA I INTERESSANT CONFERENCIA A LA «CASA DEL POBLE»

Ha estat definitivament fixada la data del 26 d'aquest mes, últim dissabte, per a celebrar l'interessant conferència política organltzada per la «Joventut d'Esquerra Republicana», a càrrec del conegut Diputat a les Corts de República, En Lluis López Dòriga.

Ja anirem donant més detalls de tan important acte.


La Vanguardia, Edición del domingo, 06 agosto 1933, página 16

En el mercado de San Pedro, de Tarrasa, se celebrará el día 3 de septiembre un festival benéfico, en el que se obsequiará con pastas, chocolate y leche a los niños de la barriada; se dará un concierto y una audición de sardanas frente al mercado, y una comida a las familias pobres, servida por las señoritas vendedoras del mismo mercado.

Además, habrá concierto y sorteo de regalos por la tarde, y un baile en el cinema Imperial al anochecer.


El Diluvio, Edición sábado 5 de agosto de 1933, pág. 7

FELICITACIÓN AL SEÑOR VELILLA

La Junta del Círculo Republicano Federal del distrito VII, en reunión celebrada el día 3 se acordó por unanimidad hacer pública su satisfacción y felicitar al ciudadano Abel Velilla por la humana campaña que está realizando en pro de los condenados por los sucesos de Tarrasa.


domingo, 21 de mayo de 2017

La Vanguardia, Edición del sábado, 05 agosto 1933, página 22

MATADEPERA

La Fiesta Mayor, que ha celebrado por vez primera la colonia Carbonell en el plá del «Bon Aire», ha sido un verdadero acontecimiento. Han resultado muy solemnes y concurridas las funciones religiosas y los demás actos, como los bailes, muy lucidos y animados, siendo muy. numerosa la afluencia de forasteros, dada la facilidad que ha prestado la referida colonia.

Está veraneando entre nosotros el actor don José Bruguera, quien después de haber estrenado la obra «Jesús» en el «Coliseum», de Madrid, ha sido requerido por la colonia veraniega para que, durante ios días de permanencia en ésta, dé una representación.


La colonia veraniega, mucho más nutrida que en años anteriores, está dando con su presencia mucha vida a la población, reaultando más lucidos y animados los bailes que se vienen celebrando en nuestras sociedades recreativas.

L'Acció, edició dissabte 5 d'agost de 1.933, pàg. 1

Anomalies a la fàbrica J.Freixa Fills.

HEUS ACI UN CAS DE PRONOSTIC RESERVAT.

Tres cosidores de la casa J. Freixa Fills de la nostra ciutat, que per escassetat de feina sols podien treball una setmana de cada dues, demana en el corresponent permis a qui podía donar-els-hi, per anar a aprofitar una tongada del seu ofici a una altra casa terrassenca, amb el ben entès que, quan s'esgotés la tongada, tornaren al seu mateix lloc. Heus ací, dones, que arribat el moment de reintegrar-s'hi, el «premier» senyor Mestres no les accepta i ademés els diu que no podran percebre l'import de les vacances perqué havien abandonat el treball.

Portada la qüestió a la Delegació del Treball; les bones, dones es ratifiquen avalant-los-hi el seu dret l'encarregat de la secciò, el qual declara que havien convingut que retornarien al seu lloc, ja que si se'ls permeté anar a treballar en un altre lloc, per durant unes setmanes, fou degut a que no tenen feina i, per tant, ell no podia en consciència, privar-les de què aprofitesin els jornals.El senyor Mestres, però, oblidant la Ilei establerta, s'obstinà en que no devien percebre la jornada de vacances.

Per fi la Delegació del Treball li ha ensenyat que no trepitjava terreny ferm i que per tant no hi havia altre remei que pagar.

No volem creure que el senyor Freixa li fes el segon més aviat creiem que no n'estava asabentat. Però caldria que hi posés mà, car a aquests «minyons» com el senyor Mestres, pel que es veu, no els hi serveix de res l'haver anat a fer exercicis espirituals amb eI Revrend Pare Vallet.

Si els que segueixen el camí assenyalat des de Roma, són aquestes persones, ja aniran be els sentiments catòlics.

I si els que segueixen el cami marcat des de Roma cometen aquestes facècies, serà qüestió de pensar en cercar-ne un altre de més dreturer per anar al Cel, car és de creure que a Déu Nostre Senyor, no li han de plaure del tot tals comportaments.


El Diluvio, Edición viernes 4 de agosto de 1933, pág. 13

Anoche a las diez se celebró en el teatro El Recreo un mitin organizado por el B.O.C., hablando contra el fascismo y por la unidad de los trabajadores los oradores Joaquín Aroca, García Miranda, José Coll y Joaquín Maurín.


Por la compañía que dirige el genial y popular actor José Santpere se representó el miércoles por la noche en el teatro Alegría el chispeante vodevil en tres actos de L. Guinjoan “Un altre joc nou”, que gustó a la concurrencia, siendo continuamente aplaudidos los intérpretes de tan frívola representación.

El Diluvio, Edición viernes 4 de agosto de 1933, pág. 1

El proceso de Tarrasa

RECURSO DE CASACIÓN

Los abogados don Eduardo Barriobero, don Abel Velilla, don Carlos Vilarrodona y don Andrés Sierra, defensores de varios de los procesados por el tribunal que falló la causa, han presentado ante el Juzgado militar para que sea tramitado al Tribunal Supremo el recurso de casación contra la sentencia dictada por el Consejo de Guerra celebrado recientemente en esta Cárcel Celular.

Acerca de este asunto el abogado y diputado a Cortes don Eduardo Barriobero ha manifestado a los periodistas en Madrid que confía mucho en ganar el recurso, pues con arreglo al Código no se pudo probar en ningún momento que se tratara de un caso de rebelión militar.


sábado, 20 de mayo de 2017

El Heraldo de Madrid - 4/08/1933, pág 11

Después del Consejo de guerra por los sucesos de Tarrasa

Ha sido presentado recurso de casación

 BARCELONA 4. — Los abobados Sres. Barriobero, Velilla y Sierra, defensores de los encartados en el proceso seguido por los sucesos desarrollados en Tarrasa, han presentado ante el Juzgado militar para que sea tramitado al Tribunal Supremo recurso de casación contra la sentencia dictada por el Consejo de guerra celebrado en Cárcel celular de Barcelona.

Confía el Sr. Barriobero en que lo ganarán, puesto que con arreglo al Código dice que no se pudo probar que se tratará de un caso de rebelión militar.


El Diluvio, Edición jueves 3 de agosto de 1933, pág. 6

POR REPARTIR HOJAS CLANDESTINAS

Por repartir hojas clandestinas fueron detenidas en Tarrasa las jóvenes Rosa Burigua Sellarés y Genoveva Inglada Gener.


Las dos detenidas, después de prestar declaración, fueron puestas a disposición del Juzgado de instrucción de aquella población.

El Dia, edició dijous 3 d'agost de 1.933, pàg. 2

EL MITING D'AHIR CONTRA EL FEIXISME.

Al Teatre «El Recreu», va tenir lloc ahir a la nit l'anunciat míting anti-feixista organitzat pels elements del Bloc Obrer i Camperol.

Els voltants del teatre estaven estretament vigilats per nombroses parelles de la guàrdia civil

La concurrència del míting ocupava encara no la meitat de la sala.

Els oradors que hi prengueren part, Joaquim Aroca, Garcia Miranda, Josep Coll i Joaquim Maurin, s'expressaren en tons enèrgics contra el feixisme i advocaren per la unitat dels treballadors prescindint dels matisos ideològics per tal d'aconseguir el front únic contra tot intent de dictadura feixista.

L'acte es desenrotllà sense el més petit incident.


LA NOVA EMPRESA DEL CINEMA DORE

Definitivament, abans d'ahir es féu càrrec de l'empresa del Cinema Dorè, el conegut contractista d'obres d'aquesta ciutat, senyor Jaume Comellas, el qual partirà el proper dissabte cap a Suïssa i Alemanya en viatge d'estudi sobre matèria cinematogràfica.

Desitgem al senyor Comellas els millors encerts en aquest seu nou pla d'activitats


La Vanguardia, Edición del jueves, 03 agosto 1933, página 25

Los sucesos de Tarrasa. Recurso de casación

Los abogados don Eduardo Barriobero, don Abel Velilla y don Andrés Sierra, defensores de los procesados por los sucesos de Tarrasa, condenados por el Tribunal que falló la causa, han presentado ante el juzgado militar, para que sea tramitado al Tribunal Supremo de Guerra y Marina, el recurso de casación contra la servencia dictada por el consejo de guerra celebrado en esta cárcel celular.

viernes, 19 de mayo de 2017

Proyectos y construcciones - 01/08/1933, pág 17

Subastas que diversas Jefaturas de Obras Públicas celebrarán para conservar y reparar carreteras

Las Jefaturas de Obras Públicas siguientes celebrarán subastas para adjudicar dichas obras cuyos antecedentes están de manifiesto en la Jefatura correspondiente y en el Negociado de Conservación y Reparación de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas:

BARCELONA. —Proposiciones hasta 21 agosto (trece horas) en las Jefaturas de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, Celebración: 26 de agosto, a las diez. Carreteras que salen en subasta. —Kilómetros 28 al 31 de la de tercer orden de Mollet a Moyá, presupuestada en 23.391 pesetas, Kilómetros 5,150 al 5,980 de la de ídem orden de Barcelona a Santa Cruz de Calafell, travesía de Cornelia, presupuestada en 146.558.90 pesetas. Kilómetros 9 al 15 de la de ídem; orden de Moncada a Tarrasa, presupuestada en 27.554 pesetas.


La Vanguardia, Edición del martes, 01 agosto 1933, página 6

El autor de un crimen

Nos dice nuestro corresponsal en Tarrasa que, desde hace unos días, se notaba en la vecina ciudad la presencia de ciertos elementos sospechosos. Por la inspección de la policía se estableció un servicio para la identificación de los mismos. Ayer tarde, el inspector de vigilancia don Luis de Teresa encontró, eu la calle de la Paja, a un individuo que le inspiró sospechas, y al que interrogó, y como del interrogatorio no salió muy satisfecho, lo condujo a la inspección de vigilancia, donde procedió a su cacheo, encontrándole documentos que no estaban de acuerdo con el nombre que primero dio, resultando ser Gabriel Guisado Doblado, de 33 años, jornalero, de Arroyo de San Servan (Badajoz). Estrechado a preguntas, terminó confesando ser el autor del asesinato de un subdito portugués, del que sólo sabe se llamaba José, en el mes de marzo, en Badajoz. Está reclamado en la Gaceta de Madrid del 3 de mayo del año actual por el juez de instrucción de Madrid.

Ha sido conducido a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, custodiado por fuerzas de la guardia civil.


El Dia, edició dimars 1 d'agost de 1.933, pàg. 2

INTENTS DE MANIFESTACIO : : : DETENCIONS.

Durant el dia d'ahir, per part de determinats elements sembla que es pretenia profitar la imprèsió causada per la noticia de la sentència dictada pel Consell de Guerra contra els encartats en els fets revolucionaris de febrer de l'any passat, per a provocar un estat d'agitació en els medis obrers de la nostra ciutat.

Cap al tard, a l'hora en què habitualment s'estacionen grups de treballadors a la Plaça de la República i a la de Clavé, enfront de l'estació dels F. C. de Catalunya, els expressats elements accentuaren Ilurs propagandes intentant, a les 7 del vespre, organitzar una manifestació de protesta que havia de partir de la plaça darrerament esmentada.

Assabentada la guàrdia civil del que s'estava projectant, sortiren immediatament algunes parelles de cavalleria, les quals evolucionaren per la Rambla d'Egara i Plaça de Clavé, originant-se les consegüents corredisses i aconseguint, la benemèrita; disoldre l'inici de manifestació.

També, aproximadament a la mateixa hora, hi hagué un intent semblant en el carrer de Topete i el Passeig, que fou igualment frustrat per la Guàrdia civil.

Per haver-les sorprès repartint uns fulls clandestins amb excitacions al desordre, a les 10 de la nit foren detingudes al carrer de Galileu dues xicotes joves, essent posades immediatament, amb l'atestat que correspon, a disposició del Jutge d'Instrucció. Ambdues detingudes són veïnes de Terrassa, i s'anomenen Rosa Duaigües i Sellarès, de 22 anys d'edat, natural d'aquesta ciutat, amb domicili a la Rambla d'Egara, núm. 36, i Genoveva Inglada i Jener, de 19 anys, soltera, fitlla del poble de Monroig, província de Tarragona, habitant en el número 44 de la mateixa Rambla d'Egara.

Aquest matí han prestat declaració davant del Jutge, el qual tot seguit ha decretat la seva detenció.


LA REUNIO DEL SINDICAT AGRICOLA.

En el Celler Cooperatiu tingué lloc la reunió general de socis del Sindicat Agrícola.


Fou presidida pel Sr. Joan Boch, el qual, amb remarcable claredat de concepte, exposà la penosa situació dels agricultors ço que repercuteix, també, a totes les col·lectivitats agràries constituïdes.

Parlà extensament de la collita de vi de l'any 1932 i després de breu discussió, l'assemblea es ratificà en un ampli vot de confiança a les gestions de la JuntaL'Acció, edició dimars 1 d'agost de 1.933, pàg. 3

PRECAUCIONS — INTENTS DE MANIFESTACIONS SUFOCATS.

Durant el dia d'ahlr, les precaucions a la ciutat no decaigueren ni un sol moment. Cap al tard, aqüestes agafaren més increment, degut a uns rumors que circulaven de què es formaría una manifestació, com a protesta de la sentència dictada pel Tribunal que instruí el Consell de Guerra contra els encartats en I'assalt a I'Ajuntament terrassenc.

La guàrdia civil de cavalleria circulava pels carrers amb tota activitat.

A la plaça d'Anselm Clavé. de la Rambla d'Egara la benemèrita dissolgué uns grups de manifestants que s' havien ajuntat.

També en el carrer de Topete foren dissolts uns grups que intentaren formar una manifestadó.

En el transcurs d'aquesta nit, els transeunts escorcollats han estat bastant nombrosos.

La normalitat a Terrassa ha estat absoluta, sense que succeis res de particular.

DETENCIO DE DUES NOIES.

Ahir, a les deu de la nit, foren detingudes en el carrer de Galiteu per repartir fulles clandestines, Rosa Duaiga i Sellarès, de 22 anys, amb domicili a la Rambla d'Egara, num. 36, i Genoveva Inglada i Gener, natural d'Almoria (Tarragona), habitant també a la Rambla d'Egara, nümero 44.

En el moment de la detenció, se'ls ocuparen al damunt 450 fulles de les al.ludides, en les quals s'incitava el poble de Terrassa a manifestar-se, per protestar de la pena imposada als sentenciats per els successos del, passat febrer. Han estat posades a disposició del jutjat d'Instrucció, el qual ha decretat la seva presó.

Les agafades, es troben en els calabossos del Dipòsit Municipal.


jueves, 18 de mayo de 2017

El Dia, edició dilluns 31 de juliol de 1.933, pàg. 2


TRASLLAT D'UN DETINGUT.

Per disposició governativa, avui ha estat traslladat a la Presó Cel·Iular de Barcelona, Miquel Gasadémunt i Reixach, que és un dels que darrerament ingressaren en el Dipòsit Municipal d'aquesta ciutat, en qualitat de detingut.


MES PRECAUCIONS.

En el dia d'avui, i especialment durant les primeres hores del matí, les autoritats han extremat de nou la vigilància en diversos indrets de la nostra ciutat.

La guàrdia civil ha muntat altra volta serveis especials i han patrullat constantment pels nostres carrers nombroses parelles de cavalleria.

No ha ocorregut res d'anormal.BOSC INCENDIAT.

Ahir, a les deu del matí, es declarà un incendi al bosc de Can Guitart de la Riera. Es cremaren varis varis i bona extensió de bosc. Afortunadament no es produïren danys de molta importància ni desgràcies personals. El foc fou extingit a dos quarls de 3 de la tarda, pels masovers de la dita Casa ajudats per algunes persones que per allí passaven.

Hi acudiren tres parelles de la guàrdia civil d'aquesta cuitat, on es telefonà la notícia, junt amb un caporal, i una parella de cavalleria.


El Diluvio, Edición domingo 30 de julio de 1933, pág. 3

Habiendo dispuesto el inspector de policía don Luis de Teresa un servicio extraordinario para la identificación de algunos individuos sospechosos que merodeaban por la ciudad. Ayer, por la tarde, fue detenido en la calle de la Paja un individuo que dijo llamarse Esteban Fernández Pérez.

Trasladado al Ayuntamiento, fue registrado, encontrándosele documentos a nombre de Gabriel Guisado Doblado, de 33 años, natural de Arroyo de San Servando (Badajoz).

Pedidos antecedentes del mismo a la Jefatura de Policía de Barcelona, resultó ser un individuo que la policía busca por un asesinato que cometió en Badajoz, escapándose de la policía y de la justicia.

El detenido lleva como documento de identificación una carta de socorros de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.


La Libertad (Madrid. 1919) - 30/07/1933 pág. 2

Los defensores recurren

Los abogados defensores de los procesados por los sucesos de Tarrasa, que han sido condenados en fallo que ya comunicamos anteriormente, han decidido recurrir de dicha sentencia, por considerarla excesiva.


La Vanguardia, Edición del domingo, 30 julio 1933, página 13

MATADEPERA

La vecina colonia «Carbonell» celebrará el próximo domingo su Fiesta Mayor, con varios festejos religiosos y populares, teniendo contratada una renombrada cobla. Por la tarde y noche se bailarán sardanas en el pintoresco paseo del pla del «Bon aire». Habrá autos especiales, prometiendo ser dicha fiesta muy animada y concurrida.

La empresa del Cine Zamenhof ha abierto sus puertas al público, habiendo tejido un lisonjero éxito por su brillante presentación, asistiendo un público muy numeroso. Es de esperar que este nuevo espectáculo será un gran atractivo para la población.

Han resultado muy espléndidas las funciones religiosas del domingo celebradas en nuestra parroquia en honor del Sagrado Corazón de Jesús, siendo muy solemne ia procesión celebrada en el interior del templo, asistiendo muchos fieles.

Organizado por varios elementos de la colonia tarrasense, ha tenido lugar un baile de verbena que ha resultado muy lucido y concurrido.


miércoles, 17 de mayo de 2017

La Vanguardia, Edición del domingo, 30 julio 1933, página 5

Los miembros del Tribunal permanecieron reunidos durante veintiuna horas

Ayer, a las ocho de la mañana, terminó la sesión privada del Tribunal militar que ha entendido y fallado la causa seguida contra los cuarenta y dos procesados por los sucesos de Tarrasa, y cuya vista ha durado cinco días.

El Tribunal se reunió inmediatamente después de terminar la última sesión del Consejo, a las once de la mañana del viernes, en la misma Sala de actos üe la Cárcel celular.

Con arreglo a la severidad establecida por el Código de justicia militar, ei Tribunal se encerró en la Sala, observándose con todo rigor la prohibición de que nadie entrase ni se acercase al lugar donde permanecían deliberando los miembros del Tribunal, hasta el momento en que fue redactada la sentencia.

Teniendo en cuenta que la reunión, empezada a las once de la mañana del día anterior la prohibición de que nadie entrase ni de ayer, sin más tregua en las deliberaciones que dos horas para el almuerzo y otras dos para la cena, es evidente que el Tribunal dedicó diecisiete horas ai examen de la causa y a la redacción del fallo.

Durante todo este tiempo permanecieron frente a la cárcel, esperando conocer noticias del fallo, algunos grupos de personas, formados en su mayoría por familiares de los encartados.

Dictada la sentencia, pasaron a la Sala donde había estado reunido el Tribunal los mecanógrafos, quienes copiaron a máquina el acta de la sesión privada, en la cual se especifica el fallo.

A las ocho y media de la mañana el Presidente del Tribunal, teniente coronel don Joaquín Coll, llamó al juez instructor de la causa, comandante don Enrique Bibiano, quien con el texto de la sustancia se personó en el departamento donde estaban detenidos los procesados y les dio lectura del acta.

Según nuestras noticias, en ella se mantiene y reconoce la comisión de un delito de rebelión militar, y se condena a los procesados a las penas siguientes:

A Julián Abad Guitart, Delfín Badía Ontiñano, Ramón Solé Oriol y Lorenzo Tapioles Vancells, veinte años y un día de reclusión mayor con las accesorias correspondientes de interdicción civil, por el delito de rebelión militar.

Al mismo Julián Abad Guitart, además, a las penas de dos meses y un día de arresto mayor y 250 pesetas de multa por uso de nombre supuesto y a 250 pesetas por uso de cédula falsa.

A Juan Blanes Soriano, Manuel Bou Carbonell, Jaime Caballé Bargalló, Benito Cadena Maciá, Salvador Coma Font, Jaime Cassarramons Florensa, Pablo Castells Fito, Miguel Doménech Massanell, Francisco Folch Pares, Luis Foret Nogueres, Francisco Galán Caldes, José Gracia Ballester, Miguel Hernández Fuentes, Fidel Lechón Lorente, Rosino López Rubio, Pedro Martí Jover, Francisco Morales López, Camilo .Nortes Rodríguez, José Padilla Boloix, José Pedro Guinjoan, Pedro Perarnau Subirana, Francisco Planes Arborés, José Puig Serraut, Joaquín Regales Montull, Fernando Restoy Martínez, José Rimbau Almirall, Andrés Rosell Cost, Daniel Sánchez García y Juan Vinyals Grifell, a doce años y un día de reclusión menor, con inhabilitación durante el tiempo de la condena de los derechos civiles, como autores de un delito de rebelión militar ejecutado en el grado auxiliar que determina el artículo 240 del Código de Justicia militar.

Y a Arcadio Duran Fecundo, Antonio Olivares Santander, José Olivares Santander, Manuel Rico García y Tomás Solanes Lahoz, a la pena de seis años y un día de prisión mayor, con las accesorias correspondientes de suspensión de todo cargo público y ejercicio del sufragio, por idéntico delito que los anteriores en calidad de auxiliares accidentales.

De acuerdo con el fiscal que había retirado la acusación por falta de pruebas contra Joaquín López Forniels, Fortián Matabosch Seratosa, Andrés Mora Escuté y Diego Navarro García, el Tribunal procedió a la libre absolución de estos procesados, los cuales fueron puestos inmediatamente en libertad.

Los restantes continuaron en la cárcel.

Al serles comunicada la sentencia los procesados se negaron a firmarla.

La sentencia fue comunicada a los pocos momentos al Auditor de la División, don Ricardo Ferrer, primera autoridad en el fuero de la justicia militar de esta División, y sin cuya aprobación no será efectiva.

A las diez de la mañana, previamente citados, acudieron al despacho del juez instructor en el Gobierno Militar los letrados defensores de los encartados en este proceso, siéndoles también comunicada la sentencia recaída.

Parece ser que los abogados de los procesados condenados tienen el propósito de presentar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en caso de que la sentencia sea aprobada por el Auditor de la División.


El Diluvio, Edición sábado 29 de julio de 1933, pág. 16

Para hoy están organizadas por diferentes entidades las siguientes excursiones:

G.E. Montserrat, a Santa Margarita, San Quirico de Tarrasa y Can Feu.

S.E. de la Joventud Terrassense, a la playa de Castelldefels.

G.E. Egara, excursión botánica matinal.

Excursión visita al Asilo de San Juan de Dios y Museo de las Artes Decorativas (Palacio de Pedralbes).

Gabriel Anglada Domingo, de 34 años, domiciliado a Can Font, término de Ullastrell, denunció a la Comandancia municipal que al pasar por la carretera de Tarrasa conduciendo una tartana fue atropellado por el auto número 38.071 B., conducido por su propietario, don José Font, con domicilio en esta ciudad, calle Cantaré, 11.

A consecuencia del choque tuvo que ser asistida en el Dispensario municipal la esposa del primero, Milagro Coruña Bienvenida.

El carruaje sufrió desperfectos.


Conforme se ha dicho desde estas columnas, hoy se celebrará en el bosque de Can Feu de Sabadell la X Festa de Germanor organizada por el Foment de la Sardana de Barcelona, de Sabadell y de Tarrasa.

El Dia, edició dissabte 29 de juliol de 1.933, pàg. 2

ELS PALETES FARAN LA SETMANA DE VACANCES JUNT AMB EL RAM TEXTIL.


En virtut dels acords presos en la reunió general extraordanària del dia 24 d'aquest mes, la Junta del Centre de Mestres Paletes ha tingut una entrevista àmb l'Alcalde, en la qual quedà acordat fer les vacances junt amb el ram tèxtil. Amb tal motiu, durant aquella setmana sols podran treballar uns obrers en la reparació d'alló que pogués, ésser perjudicial a la represa de treball d'altri, (Cas de força major). 

La Vanguardia, Edición del sábado, 29 julio 1933, página 24

El consejo de guerra por los sucesos de Tarrasa

A la hora de cerrar esta edición continúa reunido en la cárcel celular el Tribunal que ha de fallar la causa vista en Consejo de guerra por los sucesos de Tarrasa.

A primera hora de la madrugada volvieron a la cárcel algunos de los abogados defensores de los procesados, que. como los familiares y los periodistas, esperan el resultado de las deliberaciones del Tribunal.


El fallo probablemente no ee conocerá hasta muy avanzada la mañana.

martes, 16 de mayo de 2017

La Vanguardia, Edición del sábado, 29 julio 1933, página 6

La última sesión

Ayer mañana, en la Sala de actos de la cárcel celular, se celebró la última sesión del Consejo de guerra para fallar la causa seguida contra cuarenta y dos procesados, acusados de haber participado en los hechos acaecidos en Tarrasa en la madrugada del 15 de febrero de 1932. Dicho Consejo empezó el lunes, celebrándose sesiones mañana y tarde durante toda la semana.

A las diez y cuarto, quedó constituido el Tribunal, como en las anteriores sesiones, de la siguiente forma: Presidente, don Joaquín Coll Fuster, de la Jefatura de Tropas y Servicios de Ingenieros de la División; los capitanes don Alfonso Pardo García, del séptimo regimiento de Artillería ligera; don Renato Sáez Bermejo y don Fernando Alonso Median, del regimiento de Infantería, número 10, y don Claudio Domingo Vecino, del regimiento de Caballería, número 9, como vocales.

Capitanes don Vicente Juan de Soto y don José García Valenzuela, los dos del regimiento de Caballería, número 10, como vocales suplentes.

El jurídico militar de la División, don Enrique Querol, de Fiscal.

De vocal ponente el teniente auditor de segunda, don Alfredo Aguilera García, y el juez instructor de la causa, comandante don Enrique Bibiano López.

De los abogados defensores estaban presentes los letrados don Eduardo Barriobero Erranz y don Andrés Sierra Valverde. Después de la constitución del Tribunal se dio lectura al acta de la sesión anterior, que fue aprobada sin enmienda alguna.

Una vez en el interior de la Sala los procesados y el público, el Presidente declaró reanudado el Consejo.

Rectificación del Fiscal

Concedida la palabra por el Presidente al Fiscal por si deseaba modificar o rectificar sus conclusiones, dijo que quería aclarar ciertos puntos respecto a lo expuesto por las defensas. Refiriéndose a la afirmación de que perseguía ideas y tendencias, manifestó gue como representante de la Ley perseguía el delito sin distinguir ideas de un color o de otro, aclarando también por lo que se refiere a los fundamentos de la calificación que, efectivamente, hubo alzamiento en armas, pues los revoltosos se apoderaron armados del órgano municipal y apresaron al alcalde, único representante en aquella ciudad del Gobierno legítimo, añadiendo que consta en autos que le dijeron a aquél que la revolución era general en toda España.

Por lo que se refiere a la circunstancia cuarta, a la que con tanta insistencia se referían los defensores, hizo constar el fiscal que no es preciso que se haya declarado el estado de guerra, pues ésto significaría dar efectos retroactivos al bando necesario para la proclamación de dicho estado de fuerza.

El fiscal prosiguió manifestando que de las declaraciones de los testigos se vé que existe una contradicción entre lo declarado en el sumario y lo dicho ante el Consejo de guerra, agregando que para él tiene más fuerza lo declarado en causa que lo expuesto ante el Tribunal. Es lógico suponer—dijo—que las declaraciones aquí prestadas, algunas son falsas, y en cambio no es aventurado afirmar que los testigos declararon con más firmeza y seguridad en el sumario antes del plenario.

Después de citar varios textos del Código que permiten deducir las consecuencias de lo afirmado, el Fiscal añadió que se remitía al, Consejo para la apreciación de las citadas declaraciones y puso en consideración del Tribunal la disposición segunda del Código Penal reformado de 1932, en sus disposiciones transitorias, por cuanto favorecen a los procesados. En consideración de lo manifestado, hizo presente que se puede sustituir la pena de reclusión perpetua solicitada en su informe por la de reclusión mayor en sus grados mínimo y medio.

Rectificaciones de las defensas El señor Sierra

A continuación el letrado defensor, don Andrés Sierra Valverde, hizo uso de la palabra para rectificar la anterior intervención del Ministerio fiscal, empezando por hacer constar que no dijo que el señor Fiscal persiguiera a los hombres por su ideal, sino únicamente que se había permitido observar la tendencia alarmante de poder hacerlo que tiene como fundamento la no persecución por ejemplo, la de todos los emblemas o hombres que caen dentro del Código Penal.

Espero que los hombres no serán divididos entre vencedores y vencidos, sino en inocentes y culpables.

Respecto a la teoría del Fiscal, a base de doctrina del Tribunal Supremo, recordó la sentencia del 29 de diciembre de 1912, declarando precisamente, a consecuencia de los hechos que tuvieron lugar en Zaragoza, haciendo armas contra la Guardia civil, y que, por no estar declarado el estado de guerra tampoco lo estaba en Tarrasa—observó el letrado, no se pudo calificar de rebelión militar con arreglo al caso cuarto del artículo 237 del Código de Justicia militar, ni aun quiso el Tribunal Supremo calificarlo de delito común, sino de desórdenes públicos. Atendiendo a las circunstancias especiales de ser un delito político el objeto de esta causa—prosiguió—. la carencia de pruebas y el espíritu de paz que debe animar a la República en el caso, que no espero, de una condena, haga uso el Tribunal del artículo 172 del Código Militar que establece el arbitrario judicial en la imposición de la pena. Después de unas palabras disculpándose por lo que pudiera haber habido de molesto en su actuación de defensa, el señor Sierra dio por terminada su intervención.

El señor Barriobero

En representación de los letrados señores Vilarrodona, Velilla y propia., el abogado defensor, señor Barriobero, intervino para contestar a la rectificación fiscal.

Después de hacer constar su sorpresa ante la rectificación fiscal en la total culpabilidad de los procesados, el señor Barriobero, insistió con extensos razonamientos en refutar la imputación de rebelión militar que se mantenía contra sus patrocinados y los de los letrados que representaba.

Una invasión—dijo—, aunque violenta, de un Ayuntamiento, por parte de algunos ciudadanos que se proponen hacer patente una protesta, no es un alzamiento armado sino una querella de familia, ya que el Ayuntamiento es la paternidad erigida por encima de los ciudadanos para mantener su recta administración y prestigio cívico.

Asimismo se opuso a aceptar que con lo que se hizo se intentase subvertir el orden social existente, ya que nadie puede admitir que de la noche a la mañana, por lo que se llevó a cabo en Tarrasa, el comunismo libertario fuese un hecho en España entera, puesto que el único enemigo que tenía era el alcalde de Tarrasa. Habrán de pasar muchos años— afirmó el señor Barriobero—, quizá algún siglo, para que, al paso que se va., los veinticuatro millones de ciudadanos de la República española, estén dispuestos a realizar las ideas que hoy están en la mente de una minoría exigua.

Dijo que de las contradicciones entre las declaraciones prestadas por los testigos en el período sumarial y en el Consejo de guerra se evidenciaba una duda, y que el fiscal ante esta duda había de rectificar. Reconoció que, en cuanto a las penas, el fiscal interpretaba la Ley en su rectificación en una escala moderada.

Acabó haciendo constar al Tribunal que de los 42 procesados se acusa solamente a 6 y se pone en duda a 2 de ellos.

Pregunta a los procesados

Una vez hubo terminado de hablar el se- ñor Barriobero, el Presidente se dirigió a los procesados, y les dijo:

—¿Alguno o algunos de los procesados desea exponer o alegar algo ante el Consejo de guerra?

Al no contestar nada los procesados, el Presidente jes repitió la pregunta, observando que podían expresarse libremente en cuanto tuvieran por conveniente.

En vista de que ninguno de los procesados decía nada, el presidente dio por terminado el acto del juicio, ordenando que el público despejase.

El Tribunal se reúne en sesión privada para dictar sentencia

Fuera ya el público de la sala, fueron retirados los procesados.

A continuación salieron los periodistas, letrados defensores, el juez instructor, los vocales suplentes y el fiscal, quedando reunido en sesión privada el Tribunal para fallar y dictar sentencia.

Eran las once de la mañana cuando empezó la reunión privada del Tribunal. La puerta de la sala se cerró, situándose una pareja de soldados frente a la misma, a fin de impedir la entrada a toda persona ajena al Tribunal. Asimismo se dio orden que nadie se acercara a las dependencias inmediatas, donde los miembros del Tribunal estaba deliberando.

A las dos de la tarde los reunidos se hicieron llevar comida, almorzando en la misma dependencia donde celebraban sus deliberaciones.

La reunión duró toda la tarde.

A las nueve y media les fue servida la cena también en la misma sala.

Como se había previsto, la labor a realizar por los componentes del Tribunal fue extensa a causa del volumen de la causa y del número de los procesados.

Mientras duraba la reunión, acudieron a la cárcel algunos de los letrados defensores, a fin de enterarse del fallo en caso de que éste se hubiese dictado.

En la calle, frente a la cárcel, un grupo numeroso de parientes y amigos de los encartados estuvo esperando con ansiedad el resultado de las deliberaciones. También se mantuvieron algunas precauciones por parte de la autoridad gubernativa a carpo de guardias de Asalto.

Igualmente permanecieron de guardia cerca de la sala donde se celebraba el Consejo numerosos periodistas encargados de la información de este proceso.


La Voz (Madrid) - 29/07/1933, pág. 3

Cuatro procesados son condenados a veinte años de reclusión, y otros 28 a doce años

HAY OTRAS PENAS MENORES Y CUATRO ABSUELTOS

BARCELONA 29 (S,15 t.). ~ A las ocho y media de la mañana de hoy dio por terminada su labor el Consejo de guerra que ha visto y fallado la causa por los sucesos de Tarrasa.

En la puerta de la cárcel esperaban la sentencia numerosos familiares de los encartados. Los miembros del Tribunal se encerraron en el mayor mutismo, y el presidente y el ponente salieron para el cuartel general, con objeto de entregar la sentencia al comandante general.

Según nos hemos podido enterar, la sentencia condena a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor y accesorias a los siguientes individuos: Delfín Badía, Julián Abad, Ramón Sol y Lorenzo Tapiolas; a doce años y un dia de reclusión, accesorias y costas, a los procesados Juan Blanch, Manuel Bou, Benito Cadenas, Jaime Caballer, Salvador Comas, Jaime Casarramona, Pablo Castells, Miguel Domenech, Francisco Floch. Luis Tortat, Francisco Galán, José Miguel Hernández, Rosina López, Pedro Martín, Camilo Norte, José Padilla, José Pedro Perearnau, Francisco Planas, José Puig, Joaquin Regalés, Fernando Restay, José Riambau, Andrés Rosell, Daniel Sánchez, Juan Viñals, Francisco Miralles; a la pena de seis años y un dia de reclusión, accesorias y costas, a Arcadio Hurán, Antonio Olivares, José Olivares, Manuel Rico y Tomás Solans y a la de dos meses y un día de arresto, a Julián Abad, por el uso de Cédula falsa. Se absuelve a Joaquin López Forniell, Diego Navarro, Fortián Matabosch y Andrés Mora.


lunes, 15 de mayo de 2017

El Siglo futuro 29/07/1933, pág 6

Sentencia del Consejo de guerra en Tarrasa.


A las ocho de la mañana se hizo pública la sentencia que condena a veinte años a cuatro, a doce años a treinta de los procesados, a seis años a cinco y a dos meses y un día y 250 pesetas de multa a otro. Se absuelve libremente a. cuatro

Luz (Madrid. 1932) - 29/07/1933, pág 12

El Consejo de guerra por los sucesos de Tarrasa

LA SENTENCIA

BARCELONA, 29. —A las ocho y media de la mañana de hoy dio por terminados sus trabajos el Consejo de guerra que ha visto y fallado la causa por los sucesos de Tarrasa. A la puerta de la cárcel esperaban la sentencia numerosos familiares de los encartados.

Según nuestras noticias, la sentencia condena a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor y accesorias a los siguientes individuos: Delfín Badía, Julio Abad, Ramón Sol y Lorenzo Tapiolas; a doce años y un día de reclusión, accesorias y costas, a los procesados Juan Blanch, Manuel Bou, Benito Codina, Jaime Caballer, Salvador Comas, Jaime Casaramona, Pablo Castells, Miguel Doménech, Francisco Floch, Luis Tortat, Francisco Galán, José Gracia, Miguel Hernández, Regino López, Pedro Martín, Camilo Norte, José Padilla, José P. Pioján, Pedro José Riambáu, Andrés Rosell, Daniel Sánchez, Juan Viñas y Francisco Merelló; a la pena de seis años y un dia de reclusión, accesorias y costas, a Arcadio Llunan, Antonio Oliveros, José Oliveros, Manuel Rico y Tomás Solans, y a la de dos meses y un dia de arresto, a Julio Abad, por uso de cédula falsa.

Se absuelve a Joaquín López Fornell, Diego Navarro, Julián Matavoseche y Andrés Mora.


La Libertad (Madrid. 1919) - 29/07/1933 pág. 6

Termina el Conse|o de guerra por los sucesos de Tarrasa

Esta mañana continuó el Consejo de guerra por los sucesos de Tarrasa.

El fiscal, en un extenso discurso, ratificó los cargos formulados contra los procesados. Reconoció que el movimiento de Tarrasa perseguía derribar el régimen, secundando un plan revolucionario general en toda España.

Hizo resaltar que los testigos incurrieron en contradicciones y que las declaraciones tienen más firmeza en el sumario que ante el Tribunal.

Añadió que la pena de reclusión perpetua puede ser substituida por la de reclusión mayor en los grados medio o mínimo.

El Sr. Barriobero también informó extensamente, estimando que no existe el delito de rebeldía, no pudiéndose apreciar, por tanto, cargos, contra los encartados.

Por este motivo no puede aceptar el criterio sustentado por el fiscal, pues estima tienen más firmeza las declaraciones hechas por los procesados ante el Trlbunal que en el sumario.

Interrogados por el presidente si tenían algo que alegar, los procesados no contestaron.

Terminada la parte pública del Consejo, el Tribunal se retiró a deliberar para dictar sentencia.