domingo, 21 de mayo de 2017

L'Acció, edició dissabte 5 d'agost de 1.933, pàg. 1

Anomalies a la fàbrica J.Freixa Fills.

HEUS ACI UN CAS DE PRONOSTIC RESERVAT.

Tres cosidores de la casa J. Freixa Fills de la nostra ciutat, que per escassetat de feina sols podien treball una setmana de cada dues, demana en el corresponent permis a qui podía donar-els-hi, per anar a aprofitar una tongada del seu ofici a una altra casa terrassenca, amb el ben entès que, quan s'esgotés la tongada, tornaren al seu mateix lloc. Heus ací, dones, que arribat el moment de reintegrar-s'hi, el «premier» senyor Mestres no les accepta i ademés els diu que no podran percebre l'import de les vacances perqué havien abandonat el treball.

Portada la qüestió a la Delegació del Treball; les bones, dones es ratifiquen avalant-los-hi el seu dret l'encarregat de la secciò, el qual declara que havien convingut que retornarien al seu lloc, ja que si se'ls permeté anar a treballar en un altre lloc, per durant unes setmanes, fou degut a que no tenen feina i, per tant, ell no podia en consciència, privar-les de què aprofitesin els jornals.El senyor Mestres, però, oblidant la Ilei establerta, s'obstinà en que no devien percebre la jornada de vacances.

Per fi la Delegació del Treball li ha ensenyat que no trepitjava terreny ferm i que per tant no hi havia altre remei que pagar.

No volem creure que el senyor Freixa li fes el segon més aviat creiem que no n'estava asabentat. Però caldria que hi posés mà, car a aquests «minyons» com el senyor Mestres, pel que es veu, no els hi serveix de res l'haver anat a fer exercicis espirituals amb eI Revrend Pare Vallet.

Si els que segueixen el camí assenyalat des de Roma, són aquestes persones, ja aniran be els sentiments catòlics.

I si els que segueixen el cami marcat des de Roma cometen aquestes facècies, serà qüestió de pensar en cercar-ne un altre de més dreturer per anar al Cel, car és de creure que a Déu Nostre Senyor, no li han de plaure del tot tals comportaments.


No hay comentarios: