miércoles, 10 de mayo de 2017

El Dia, edició dimars 25 de juliol de 1.933, pàg. 2

EN PREVISIÓ DE POSSIBLES DESGRACIES.

S'han donat les oportunes ordres als guàrdes rurals perquè intensifiquin llur vigilància en els indrets on hi ha pantans o basses d'aigua, a fi d'evitar el perill de desgràcies que suposa la concurrència d'aficionats a banyar-se en els referits llocs.


L'ACTE DE PROPAGANDA D'AVUI A L'ASSOCIACIO D'EMPLEATS I TÈCNICS.

A les 10 d'aquesta nit tindrà lloc a l'Associació d'Empleats i Tècnics, l'anunciat míting de propaganda del I Congrés d'Empleats i Tècnics de Terres Catalanes, prenent-hi part els oradors d'aquesta ciutat M. Palet i Martí i Francesc Olivé, i el President de la Federació d'E. i T. de Catalunya, Estanislau Ruiz i Ponseti.


No hay comentarios: