lunes, 8 de mayo de 2017

El Dia, edició dissabte 22 de juliol de 1.933, pàg. 2

LA CONFERENCIA D'ANGEL PESTAÑA.

En contra dels rumors que havien circulat, la conferència d'ahir al Teatre Alegria, a càrrec d'Angel Pestaña, es desenrotllà sense la més mínima pertorbació.

El públic, però, tot i ésser nombrós, influenciat pel què s'havia dit i davant l'ostentació de forces de la guàrdia civil — enfront del teatre se'n situaren deu parelles—temerós del què pogués passar, s'inquibí de primer, a la part alta del teatre i pels costats, deixant la platea amb pocs concurrents. En el transcurs de la conferència, davant l'aspecte normal de l'acte, el públic s'anà repartint per la sala.

Hom observava la presència de certs grups, disposats a impedir els intents de pertorbació que s'haguessin pogut produir.

El conegut líder sindicalista, després d'obert l'acte per En M. Domingo, de la F. S. L., començà la seva dissertació fent història de les diverses formes de govern que han existit fins arribar als temps actuals, època dels governs democràtics.

Combat el capital, del qual pretén fer veure la seva nul·litat. Diu però, que el capitalisme és l'enemic del poble. Si abans aquest era víctima dels governs, ara ho és del capital.

El capitalisme està fent fracassar els governs democràtics. Itàlia i Alemanya en són uns exemples. Contra el fracàs de la democràcia—diu—cal que els obrers, el poble s'organitzi per evitar el perill feixista que també amenaça Espanya. Cal preparar-nos per fer la revolució social. Quan el 14 d'abril de 1931, el poble portà a cap la revolució política, deixà encara el poder econòmic en mans del capitalisme i aquesta és la greu i profunda equivocació. Tot segueix, si fa no fa, igual que abans.

El capitalisme universal, en la seva etapa superior, l'imperialisme, està oprimint el món dintre un cercle d'asfíxia. Es a tots els països capitalistes que el contingent d'obrers sense feina augmenta en paoroses proporcions i els continuats fracassos de la seva política econòmica menen els pobles a la misèria.

Cal, doncs, que el proletariat internacional estigui alerta i previngut per al moment en què les mateixes circumstàncies posi a les seves mans la totalitat dels òrgans de producció i els nous destins de la economia dels pobles.

El conferenciant fou aplaudit en acabar la seva dissertació i la sortida del públic del teatre s'efectuà amb absoluta normalitat.


No hay comentarios: