jueves, 4 de mayo de 2017

L'Acció, edició dijous 13 de juliol de 1.933, pàg. 3

Vetlles d'estiu en Fraternitat Republicana.

El proper diumenge, dia 16, a les 10 de la nit, s'inauguraran les Vetlles d’Estiu Fraternitat Republicana, la primera de les quals consistirá en un gran ball en el jardí, que estarà degudament encatifat i enllumenat a la Veneciana.

A fi de qué tingui un caire ben popular, l'entrada serà gratuita i sols pagaran una pesseta els balladors no socis, Els socis abonaran 0'50 ptes.

Per a contribuir al sosteniment de les despeses que aquestes Vetlles ocasionin, la Junta ha autoritzat sien augmentades Ies begudes de 0'10 céntims.

Els ballables aniran a càrrec de l'Orquestrina Drums Armengol,

Totes les senyoretes que ballin, serán obsequiades pels joves de la Comissió d'Esbarjo, amb bonics presents.

Esperem que tots els socis i simpatitzants faran acte de presència en aquestes Vetlles, a fi de contribuir amb la seva col.laboració al millor lluiment de les mateixes.

La Comissió.No hay comentarios: