sábado, 6 de mayo de 2017

El Dia, edició dimecres 19 de juliol de 1.933, pàg. 2

EL MITING D'ANIT, DE LA F. A. I.

Al Teatre Alegria, tingué lloc la nit passada el miting que s'havia anunciat com a un acte proamnistia i que, en realitat, no fou altra cosa sinó un desfogament d'oratòria anarquista dels elements actius de la C. N. T. i de la F. A. I.

Un dels oradors arribà a tal grau d'exacerbació apologètica de la F. A. I, que comparà l'eufonia d'aquestes tres lletres amb la dolcesa harmònica d'una sinfonía beethoveniana.

Gairebé tots els que prengueren part en aquest míting, s'expressaren en castellà.

La concurrència, força nombrosa, però els aplaudiments a càrrec d'una exigua minoria.


No hay comentarios: