domingo, 28 de mayo de 2017

L'AUTONOMISTA, 17 d'agost 1933 Página 4

L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, és una entitat patriótica per damunt de tota tendencia política i social. Entre els seus socis hi trobarem els pertanyents als partits mes oposats. La Protectora no és centralista. La seva actuació parteix de Barcelona i s'estén arreu de Catalunya i on vulgui que hi hagi un nucli catalá. Escoles subvencionades per La Protectora n'hi ha a Sabadell, Terrassa, Granollers, Sort, Borges Blanques, Vilanova i Geltrú, Sant Just Desvern, Igualada, Gélida, Vilafranca del Penedes, Badalona, etc., etc.

La Protectora institueix beques i pensions i és així que cada any un grup de mestres no residents a Barcelona pot assistir a l'Escola d'Estiu de la Generalitat i és grácies a les beques auxiliars que instituí en temps de la dictadura que molts joves exiliats pogueren continuar llurs estudis a París, Brusel.les i Ginebra.

La Protectora intervé en l'organització i orientació dels cursets de llengua catalana que es donen en centres culturals i polítics i, a voltes, ádhuc contribueix a les despeses llurs.

La Protectora té una Comissió Editorial que porta publicats un nombre ben crescut d'obres, totes elles interessantíssimes.


No hay comentarios: