miércoles, 10 de mayo de 2017

El Dia, edició dimars 25 de juliol de 1.933, pàg. 2

DENUNCIA PER AGRESSIÓ.

El marit d'Encarnació Abad i Gonzalez, al carrer de Castellet, 31 primer segona, ha denunciat al Jutjat Municipal que ahir, a les dues de la tarda, la seva esposa fou maltractada de paraula i obra pel matrimoni Bartomeu Nonell i Teresa Juanós, que viuen al segon pis de la mateixa casa, sortint-ne l'agredida amb nombroses contusions i erosions a la cara i braços.


CONTINUEN LES PRECAUCIONS.

Per bé que amb menys intensitat que en els dos dies anteriors, segueixen les precaucions iniciades el diumenge amb motiu dels rumors de vaga general per al dia d'ahir.

Continuen reclosos a la Presó d' aquesta ciutat, els 8 individus detinguts el diumenge per la Guàrdia civil.EL TEMPS DE VEDA.

Pels guardes jurats de la Societat de Caçadors d'aquesta ciutat, han estat sorpresos caçant en el terme de Matarrodona, alguns caçadors d'aquesta localitat. Empraven gossos i escopetes, les quals els foren preses pels esmentats guardes, que han passat la denúncia al Jutjat corresponent


No hay comentarios: