martes, 30 de mayo de 2017

L'Acció, edició dimecres 23 d'agost de 1.933, pàg. 3

Artista terrassenc en triomf

«Democràcia», de Vilanova i Geltrú, ha comentat així l'exposició de l'artista compatrici Isidre Odena, als salons del Foment del Treball d'aquella ciutat:

«ISIDRE ODENA»

En els salons del Foment del Treball de la nostra vila ha exposat aquest notable pintor un seguii d'obres pictòriques dignes de lloança baix tots conceptes.

Ben escollits els temes, i amb exquisida sobrietat resolts tots els termes; un colorit també just d'entonació, sens estridències ni vaguetats, però si amb una ajustadíssima fermesa.

El pintor que ens permetem de comentar, respira simpatia per tots quatre cantons; i és perquè procura només pintar, net el seu pinzell d'aquell sovint funest sentit literari que torna obscur als ulls dels qui contemplen l'obra sens parcialitat, el color i la forma.

Felicitem cordialment al senyor Odena per l'èxit assolit, com també al Foment del Treball per haver tingut l'encert d'organitzar una tan bella manifestació de pintura.


ACCIDENT CASUAL

Avui ens ha estat comunicada oficialment la següent noticia:

El passat dia 19, mentre es trobava caçant en el bosc anomenat «El Bolet», d'Ustrell, el jove compatrici Elisseu Alsina i Puig, de 19 anys, domiciliat al carrer de Puignovell número 19, d'aquesta ciutat, tingué la desgràcia de què se li disparés l'escopeta, ferint-lo de gravetat.

Fou traslladat seguidament a casa del senyor Maturana d'aquell poble, qui li practicà la primera cura, dictant el següent diagnóstic: ferida a la regió clavicular de pronòstic gravissim.

Després de curat fou traslladat a l'Hospital Clinic de la capital, per tal de practicar-li amb tota rapidesa una ìntervenció quirúrgica.


No hay comentarios: