martes, 23 de mayo de 2017

L'Acció, edició dimecres 9 d'agost de 1.933, pàg. 3

EL MITING D'AHIR

Malgrat l'anunci de «Mitin Pro-Revisión», aquest consistí en realitat en un acte de propaganda «faista».

Els «falets» estan entestats en què tothom ha d'ésser del seu gremi i aprofiten tota mena d'avinentesa per a fer de les seves. No hi ha dret, a què tothom agafi el pretext d'«uns presos» —que al cap i a la fi és humanitari treballar per ells—, per tal de fer propaganda d'altra mena. Això és burlar-se del que estan reixes endintre i del dolor dels familiars; això és prendre el pél a tothom. Cosa que sempre ha fet la F.A.l.

Amb motiu d'aquest acte vingueren a la nostra ciutat uns dotze auto-cars procedents de vàries ciutats, omplenats d'«hermanos y compañeros», disposats a picar de mans i peus. I ho feren; ho feren a despit de les mil barbaritats dites per algun orador. Hi ha minyó «faista» que de debó es deu creure que tots els que van als mitings per ells organitizats són llegidors de la «Soli», puix d'altra manera no es comprenen Ies falsetats que duen.

N'hi hagué un que digué que no volia parlar el català, «puix és dóna vergonya d'ésser-ho, perqué eren catalans els diaris que aplaudiren el procès»

A nosaltres el que ens dol és que en lloc d'aquests ciutadans terrassencs disortats que viuen empresonats, no hi hagi els promotors, els que sempre ho volen encendre tot i esperen que ho facin els altres.

Múltiples parelles de la benemèrita guardaren l'ordre exterior.

El local quedà ple de gom à gom.

Feren ús de la paraula els diversos oradors anunciat. Els advocats ho feren en un to correcte i discret, però lúltim orador, un de la F.A.l., va desfer tota I'argumentació i el bon deix que havien estampat els primers. La República, la política, la Ilei, els advocats, i nosaltres, vàrem quedar tots plegats que «ni bons per a llançar».

Avui hem parlat amb un ferm militant anarquista, i el que en ha dit referent a aquest miting d'ahir deduim que dintre les esferes anàrquiques ha deixat una gran dosi d'optimisme. Però cal que tinguin present que amb certes actituds els condemnats no hi guanyaran res. Cal que aquest optimisme no degeneri en actes de pertorbació.

Els fets esporàdics en els actes de terrorisme no porten a cap finalitat definida i enlairada. Si les corrents sentimentals del sindicalisme —com la d'ahir— fossin ben encarrilades en vies de profit, altra seria la situació de l'obrerisme de la nostra terra Però a mans de la F.A.l. actes com els d'ahir, són noves armes de fracàs.


No hay comentarios: