jueves, 4 de mayo de 2017

El Dia, edició divendres 14 de juliol de 1.933, pàg. 2

IMPRUDÈNCIA QUE PODIA CAUSAR UNA CATÀSTROFE.

Ahir dijous, a un quart de vuit de la tarda, mentre es trobaven a l'assortiment de benzina que hi ha tocant al quiosc del Passeig, un dependent del mateix y un client, omplint un bidó del dit combustible, un individu s'hi apropà per tal d'omplir de benzina un encenedor de butxaca.

En tenir-lo ple l'encengué i amb yan mala fortuna que s'inflamà el bidó que havien omplert.

El bidó es tombà i el líquid inflamat s'escampà per terra, amb gran foguera.

Els presents, junt amb alguns curiosos que s'hi trobaven i els empleats del garage dels autobusos, que acudiren al moment proveïts de sacs buits, apagaren el foc i pogueren evitar que aquest es propagués a l'assortidor, al quiosc o un camió que esperava per a carregar de benzina.

Afortumadament, no fou més que un ensurt allò que podia ésser una catàstrofe.

No cal pas posar de relleu la gran importància que té aquesta reunió, i a la qual els nostres rabassaires hi assistiran amb gran entusiasme i ferm optimisme.AVIS DE L'ALCALDIA

 D'INTERES ALS PROPIETARI S DE GOSSOS.

Per haver aparegut equivocat el Ban relatiu a la vacunació anti-ràbica dels gossos, es posa en coneixement del públic, que els dies destinats a la Vacunació dels mateixos, són: Dies, 11, 13, 15, 18, 20 i 22 de l'actual, que corresponen als Dimarts, Dijous i Dissabte, respectivament, i durant les hores de 5'30 a 7'30.No hay comentarios: