sábado, 30 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 15 de març de 1.935, pàg. 8


Ha estat presentada a «Amics de les Arts», l’Orquestra de Corda de l’Escola Municipal de Música, de Terrassa.

Els executants interpretaren un escollit programa i foren ben rebuts pel nombrós públic que assistí a la sessió.

Fou posat en llibertat provisional, Manuel Salguero i Moreno, de 32 anys, natural de València, i habitant a Barcelona al carrer de Sant Pere, 17, el qual feia temps que es trobava detingut a la presó per una causa per robatori que se li segueix.

Tingué lloc al local social de la Joventut Terrassenca (Cor Vell) la primera conferència del cicle organitzat per la Secció de Cultura de l’esmentada entitat.

Les dissertacions van a càrrec dels compatricis senyors Marian Solà, Delfí Sanmartín i Delfí Dalmau.

La Veu de Catalunya, edició del 14 de març de 1.935, pàg. 20 i 21


La senyora Consol Puigbó, esposa del senyor Jaume Santamaria, ha deslliurat amb tota felicitat una robusta nena, primer fill del jove matrimoni.

La nostra efusiva felicitació als venturosos pares i famílies llurs.

Avui dijous, a la nit, la notable rapsoda Berta Singerman serà presentada davant el públic d’«Amics de les Arts». Per a aquesta audició ha estat confeccionat un escollit programa, a base de les poesies que integren les tres grans audicions que es donaran al Teatre Romea de Barcelona.

Han arribat a aquesta ciutat el tinent coronel senyor Pere Sànchez Plaza i l’alferes senyor Modest Palacios, els quals ja es troben totalment restablerts de les lesions que sofriren en l’accident automobilístic ocorregut a Papiol, el dimecres de la seva setmana passada.

Han continuat, amb activitat de costum, les diligències del sumari que instrueixen amb motiu de la passada rebel·lió a Terrassa i pobles de la demarcació.

Celebrem el complet restabliment dels esmentats senyors.

En la darrera declaració que ha prestat davant l’autoritat, Victorià Moya Ballester, de 19 anys, habitant al carrer de Miquel Servet, 24, ha declarat ésser l’autor de l’atemptat frustrat l’apoderat de la casa «Filatures Matarí, S.A.», senyor Jon Comerma, al carrer d’Iscle Soler, mentre feia camí vers el seu domicili. L’arma no ha estat trobada per la policia en el lloc esmentat, la qual cosa fa suposar que fou recollida per algun transeünt el matí del Dissabte passat. Aquest mateix dia fou lliurada a la guàrdia civil una càpsula trobada davant la casa número 90 del Passatge Obrer, proper al lloc on es realitzà l’atemptat.

El detingut serà posat a disposició de l’autoritat militar, per tal que instrueixi el corresponent sumari.

La Vanguardia, Edición del jueves, 14 marzo 1935, página 11


NIEVES GAS

Los «Amics de les Arts», de Tarrasa, siguiendo su propósito de ofrecer al público los más destacados valores musicales de Cataluña, ha encargado un concierto, que tendrá efecto el próximo domingo, a la notable violinista Nieves Gas, la cual interpretará un interesantísimo programa.

La acompañará al piano su hermana Herminia

viernes, 29 de junio de 2018

L’Acció, edició dijous 14 de març de 1935, pàg. 3


AMIC TRASLLADAT DE DOMICILI

El contractista d’obres, senyor Joan Llach i Feliu ha traslladat el seu domicili del carrer Salvador Seguí 61, pis, al carrer Llibertat 9, xamfrà Plaça de la Creu.

En assabentar-nos aital trasllat l’amic Llach ens ha reiterat el cordial lligam de la seva amistat, ensems que ens ha ofert el nou estatge per a tot allò que pugui convenir-nos.

Ho agraïm i corresponem l’oferiment.

LA CAUSA DELS FETS DEL SIS D’OCTUBRE A LA NOSTRA CIUTAT

Se’ns diu que dintre breus dies, els components del jutjat militar de la nostra ciutat, elevaran a l’auditor d’aquesta divisió, senyor Ricard Ferrer, el sumari que aquests senyors han confeccionat, en allò que es refereix al que succeí a la nostra ciutat, i als pobles de la seva demarcació durant les jornades del proppassat mes d’octubre.

Aquestes diligències seran portades a terme, per tal de veure si el senyor auditor considera que l’esmentat sumari pot passar a plenari, cosa que ja és gairebé completament segura.

ROBATORI DE MENOR QUANTIA.

Ahir a la tarda, el conciutadà Enric Talló i Talló, de 40 anys, domiciliat al carrer Primer de Maig, 77, es persona a la Comandància municipal de la nostra ciutat, per tal de denunciar un robatori comès al seu domicili.

Segons manifestà en la seva denuncia, li fou robat d’un calaix que tenia en el mostrador de la botiga, puix que el denunciant té una lleteria en l’esmentada casa, un moneder que contenia unes 50 pessetes amb paper de 25 pessetes i unes 30 pessetes amb xavalla.

Com sigui que de moment no compren qui pugui ésser l’autor de la subtracció, no es comentaran les recerques necessàries fins i tot que no es tinguin altres detalls de més importància.

Amb tot ha estat denunciat al robatori al Jutjat d’Instrucció de la localitat.

El Dia, Edició dijous 14 de març de 1.935, pàg. 2


AIGUA.

Les pluges i nevades que aquests darrers dies han caigut per Terrassa i entorns, han produït que el nivell de l'aigua del Pantà de la Xuriguera augmentés mig metre. Actualment, l'alçària d'aigua que hi ha al Pantà, és la de 29 metres.

La quantitat més copiosa que el pluviòmetre ha marcat, és la de 63 litres per metre quadrat.

DEL SUMARI DELS PASSATS FETS.

Tenim notícies que dintre breus dies el Jutjat militar eventual que actua a l'Ajuntament de la nostra ciutat, trametrà a l'Auditor de Guerra el sumari dels fets revolucionaris ocorreguts a Terrassa i pobles de la demarcació, per tal que el senyor Ricard Ferrer dictamini si l'al·ludit sumari ha d'ésser elevat a Plenari.

Els senyors Sánchez Plaza i Palacios, han practicat durant el dia d'avui diverses, diligències relacionades amb aquesta causa.

ROBATORI.

Enric Talló i Talló, de 40 anys, amb domicili al carrer Primer de Maig, 77, ha cursat denúncia a la Comandància Municipal que del calaix del taulell que té a la tenda de la seva propietat, li havia estat sostret un moneder que contenia 50 pessetes en bitllets de banc i a més 30 pessetes en plata.

El denunciant ha dit que ignora completament qui pugui ésser l'autor del robatori.

CONCERT NEUS GAS

En els seus propòsits d’oferir a Terrassa l’actuació dels valors musicals més destacats de Calalunya, "Amics de les Arts'' ha encarregat un concert, que tindrà efecte el proper diumenge, a la notable violinista Neus Gas, la qual interpretarà un selecte programa.
L'acompanyarà al piano, la seva germana Hermínia.

La Vanguardia, Edición del miércoles, 13 marzo 1935, página 18


Detenido que confiesa su culpabilidad

Victoriano Moya Ballester, que fue detenido a causa del atentado cometido el pasado viernes contra el industrial Juan Comerma Aymerich y del que resultó ileso, en las últimas declaraciones que ha prestado ante la autoridad, se ha confesado autor de delito de que se le acusaba.

—Corresponsal.

jueves, 28 de junio de 2018

El Diluvio, Edición 13 de marzo de 1935, pág. 10


Ha sido encontrado en la carretera de Moncada un automóvil de la matrícula de Barcelona completamente destrozado, presentando el aspecto de haber sufrido un formidable encontronazo. Sin embargo, ninguna denuncia se ha presentado en este sentido.

La guardia municipal lleva a cabo varias gestiones para encontrar el propietario del coche abandonado.
El domingo tuvo lugar en el Centro Aragonés de esta ciudad un concierto a cargo de la banda municipal egarense, la cual ejecutó un escogido programa musical, bajo la dirección del maestro director don Ramón Serrat, obteniendo extraordinario éxito.

En el Dispensario municipal prestaron asistencia al ciudadano Enrique Rifé, domiciliado en la calle Faraday, 127, de esta ciudad, por sufrir una hemorragia importante en plena calle.

Se han reintegrado a su labor judicial los miembros del Juzgado militar eventual que actúa en esta ciudad teniente coronel don Pedro Sánchez Plaza, juez instructor, y el alférez don Modesto Palacios, secretario, quienes se hallan completamente restablecidos del accidente automovilístico acaecido días atrás, del cual dimos cuenta a nuestros lectores.

A media tarde de anteayer se presentó a la autoridad militar el reclamado Miguel Sabé III, procesado como supuesto complicado en los sucesos del 6 de octubre.

Después de prestar declaración fue trasladado a la cárcel de este partido, la cual se halla en esta ciudad.

Por los veterinarios que prestan servicio en el matadero municipal, han sido decomisados durante el mes de febrero seis cabezas de ganado lanar.

Se hallaban atacadas de tuberculosis.

Ayer por la mañana se verificó el sepelio de la que fue en vida doña Eulalia Puigdelloses y Munné, madre del concejal del suspendido Ayuntamiento egarense don Vicente Rius.

Al acto, que fue civil acudió crecidísimo número de personas que, a pesar de la crudeza de la temperatura, quisieron rendir el último tributo a la excelsa madre de un buen amigo y ferviente republicano.

Descanse en paz la que se fue y reciban sus familiares, particularmente su hijo, Vicente, nuestro más sentido pésame.

Por la guardia municipal han sido recogidos seis profesionales de la mendicidad, quienes, después de ser socorridos, fueron expulsados de la ciudad.

Ha nevado copiosamente y todas las cercanías de la parte Norte están cubiertas de espesa capa de nieve, lo que hace que el frío sea intensísimo.

El Dia, Edició dimecres 13 de març de 1.935, pàg. 1


Exposicions

Sala Parés

JOAQUIM VANCELLS.

El nostre veterà artista, el mestre indiscutible dels pintors terrassencs, ha agafat les teles més fortes que recentment exposà a la nostra ciutat i les ha penjades en la gran sala, del carrer de Petritxol. El conjunt fa goig de debò. Es sense cap dubte la millor exposició que Vancells ha fet en la seva llarga carrera de bon pintor. No esmentarem una tela o una altra, però direm que algunes són clar i net: obrés mestres i punt per a entrar en el museu millor i més exigent amb tots èls honors. Fetes, obrades, treballades a poc a poc davant el natural el cel, els arbres i els rocs veritables dels xaragalls i els turons dels volts de La Barata estreben les teles patèticament.

Amics de les Arts

GRUP FORMA I COLOR

Quatre pintors s'agrupen sota aquest rètol, J. Navarro sembla que vol recollir eIs pinzells del Rossinyol dels jardins melangiosos. El millor dels seus quadres és; al nostre parer; "Penombra".

R. Roqueta, és un gat vell del dibuix il·lustratiu, molt elegant de línia i color. Remarcables "Els ensopits'','"Sota el fred'', "Les ducs amigues'' i "El crític".

J, Morant, presenta unes notes de Montjuïc i Mallorca, netament pinzellades, "Oliveres" i "Cala" que tenen fragments reeixits, i "La riera", tela admirable.

J. Altimira, ens mostra un treball afinat en algunes notes de Paris i en “Primavera".

Casino del Comerç

C. ALVAREZ GARCIA.

Fins a 70 obres, entre pintures i dibuixos, exposa en els salons del segon pis d'aquest popular Casino el pintor Alvarez Garcia. Moltes de les teles mostrades, ja ho havien estat en les anteriors exposicions a "Amics de les Arts". Ara, en les obres noves hi veiem la mateixa honestedat i la mateixa pulcritud en el trasllat del paisatge a la tela. En algunes notes hi hem observat una pinzellada més simplificadora i més ostensible: això els dóna un aire més modern. En els retrats, l'artista sap donar als models un caràcter acusat, i en els bodegons és allà on més fa gala d'una minuciositat de document. On no ens plau tant, és en les composicions de vàries figures on a més de reproduir temes xarons, li queden un xic desarticulades; Molt gentils i acurats de tècnica els dibuixos sobre porcellana.

La Veu de Catalunya, edició del 12 de març de 1.935, pàg. 10


Els estudiants terrassencs, dijous passat, commemoraren amb diversos actes la diada de llur patró Sant Tomàs D’Aquino. El primer d’aquests actes consistí en una Missa de Comunió general, a dos quarts de nou, al temple parroquial del Sant Esperit, la qual es veié extraordinàriament concorreguda. Oficià el R. P. Lorente, rector de l’Escola Pia de Terrassa, i pronuncià una eloqüent plàtica el senyor regent-arxipreste de l’esmentada parròquia, doctor Ramón Sanahuja. El nombre de joves estudiants que combregaren en aquella missa, fou realment extraordinari, com poques vegades s’havia vist.

Tant al matí com a la tarda, es celebraren els anunciats actes esportius i teatrals que s’havien preparat per a festejar la diada.

En un magnífic autocar partiren, ahir al migdia, la secció de hockey del Terrassa F.C. amb direcció a València, per tal de disputar-se l’eliminatòria del Campionat d’Espanya amb els campions llevantins.

Acompanyen els jugadors els directius del Terrassa F.C. i diversos aficionats. En cotxes particulars van molts compatricis que s’han traslladat a València per tal de presenciar l’encontre.

El Grup Benèfic de Carreters de Sant Antoni Abat ha lliurat a l’Ajuntament la quantitat de 200 pessetes per tal que siguin repartides entre el Sant Hospital i L’Asil Busquets.

miércoles, 27 de junio de 2018

L’Acció, edició dimarts 12 de març de 1935, pàg. 2


L’AMIC PETXAMÉ I ELS PARES ADOPTANTS.

Amb motiu de l’alliberament provisional que gaudeix els nostre amic i exconseller regidor suspès del nostre Ajuntament, en Josep Petxamé, són nombroses les lletres de cordial salutació i enhorabona que rep de tot arreu i, molt singularment, de moltíssims matrimonis que procedents de la Casa de Maternitat i Expòsits tenen adoptats tendres fillets.

Com recordaran els nostres lectors, era l’ànima del moviment de redempció infantil. Ara, novament, abrandat pels entusiasmes que l’inspiraven, continuarà lluitant incansablement fins a assolir dels Poders Públics la transferibilitat dels drets de Pàtria Potestat dels nens i nenes no reclamats de tots els Establiments de caritat pública.

No cal dir que encoratgem a l’amic Petxamé i fem vots perquè amb l’ajuda dels pares adoptants i la nostra, pugui sortir victoriós d’aquesta sagrada creuada, en bé dels infants que en néixer han estat abandonats pels seus pares.

PROXIMA VISTA D’UNA CAUSA

El dia 23 del pròxim mes d’abril es veurà a l’audiència de Barcelona, una causa per homicidi per imprudència, contra el terrassenc Antoni Ambrós, el qual farà uns dos anys que atropellà amb un camió i degut a una imprudència seva, una dona anomenada Rosa Ràfols, natural de la veïna vila de Rubí.

Aquesta causa està instruïda pel Jutjat de Primera Instància de la nostra ciutat.

ASSISTIDA AL DISPENSARI

Ahir, fou prestada assistència facultativa al Dispensari Mèdic de la nostra ciutat a la conciutadana Àngela Llanas, de 37 anys, domiciliada a la Carretera de Montcada, núm. 67.
Presentava una ferida de regular consideració en el dit gros de la mà Esquerra, que es produí al seu domicili quan es trobava rentant un got esquerdat.

El Dia, Edició dilluns 11 de març de 1.935, pàg. 2


REINCORPORACIÓ A LES TASQUES JUDICIALS.

A les onze del matí d'avui, procedents de la capital, han arribat a la nostra ciutat el tinent coronel senyor Pere Sánchez Plaza i l’alferes senyor Modest Palacios, els quals ja es troben totalment restablerts de les lesions que sofriren en l'accident automobilístic, ocorregut a Papiol, el dimecres de la setmana passada.

Han continuat, amb l'activitat de costum, les diligències del sumari que instrueixen amb motiu de la passada rebel·lió a Terrassa i pobles de la demarcació.

Celebrem el complet restabliment dels esmentats senyors.

DEL CERTAMEN LITERARI DE L'ACADEMIA FUSTER.

Tal com estava anunciat es celebrà el passat dissabte el Certamen literari convocat per aquella Acadèmia entre els seus alumnes.

El saló d'actes d'"Amícs de les Arts", era ple. Prengueren seient a la presidència, el Director de l'Acadèmia, senyor Josep Prat, els que integraven el jurat qualificador, señor Iu Pons, Emili Garcia, professor de ciències de l’Acadèmia, i Xavier Marcet profesor de Filosofia i lletres.

Començà l’acte amb la lectura de la memòria en la qual feia una crítica breu de les obres premiades.

Seguidament, es procedí a la lectura dels treballs premiats, que ho foren els següents:

Primer: —Poesia "A l'arbre vell", autora: Dolors Donada.

Accèssit —"A la Verge de Montserrat. poesia, autor: M. Armengol i Torres.

Segon: —prosa—"El tamboret de l'avi", autora: Montserrat Ventura i Astals.

Accèssit —"Bes de mare", autor: Pere Marcet i Vidal.

Tercer: —Prosa—"Les Creuades ', autor: Jaume Astals i Busquets.

Accèssit — Prosa—"Les Creuades", autor: Lluís Rius i Rovira.

Quart: —Prosa—"Horror, furor, terror i... Nabucodonosor", autor: Ramon Prat i Masllorens.

Accèssit —Prosa—"El pobre", autor: Josep Vidal i Cañamera.

Cinquè: —''Ciències Naturals—El ojo", autor: Ramon Prat i Nogier.

Sisè: —Dècima—"A la Naturaleza", autor: Miquel Rambla i Castelló.

Accèssit — Poesia—"Germanes", autora: Serafina Mayoral i Piferrer.

Setè: —Carta—"Explicant les excel·lències de la ciutat", autor: Ferran Peiró i Sallares.

Accèssit —"Història de la ciutat", autor: Jordi Aymerich i Llach.

Vuitè: — Poesia—"Huerfanita", autora: Sagrari Villena i Mínguez.

Novè: —Conte—"No cal perdre l'esperança", autora: Maria Morros i Panés.

Desè: —Conte—"Isabeló", autora: Emília Torres i Puigmartí.

La Veu de Catalunya, edició del 10 de març de 1.935, pàg. 22


A Terrassa és comès un atemptat. ─ El presumpte agressor és detingut.

Divendres, a quarts de 9 del vespre, quan sortia de la fàbrica «Filatures Matarí, S.A.» del carrer de Frederic Soler, l’apoderat de l’esmentada casa, senyor Joan Comerma Aymerich, al moment d’anar a emprendre el camí amb direcció a casa seva, veié com se li aprovava un individu el qual, sense dir-li paraula o engegà tres trets de pistola.

Cap dels tres, amb tot i haver estat disparats des de molt poca distància, no tocà el senyor Comerma, el qual no tingué ni tan sols temps de reaccionar per a defensar-se, quan l’agressor ja s’havia fet escàpol pel mateix carrer de Frederic Soler.

Amb tot, l’agredit pogué reconèixer perfectament l’autor dels trets i tot seguit denuncià el fet a la policia. Immediatament, la guàrdia civil procedí a la detenció de l’agressor, que és un antic obrer de la casa, anomenat Victorià Moya i Ballester de 19 anys, solter, domiciliat al carrer de Miquel Servet, 24. La detenció fou practicada al mateix domicili de l’agressor. En ésser detingut, el Moya negà rotundament haver atemptat contra el senyor Comerma. La guàrdia civil registrà minuciosament el domicili, i no hi va trobar cap arma. Tot amb tot, degut als termes concrets de la denuncia, el detingut fou conduit als calabossos de l’Ajuntament, on ha romàs tancat tota la nit.

Sembla que fa uns dos mesos que Victorià Moya fou acomiadat de la fàbrica Matarí, per incompliment del contracte de treball i aquest podria haver estat el motiu que l’hagués conduit a venjar-se en la persona de l’apoderat, senyor Comerma.

Però el que si es pot afirmar és que en l’interrogatori a què fou sotmès immediatament després de la seva detenció, tot i negar enèrgicament haver atemptar contra la vida del senyor Comerma, aquest insistí a reconèixer en ell l’autor de l’agressió.

Avui, a les onze del matí, el presumpte agressor ha declarat davant el jutge de primera instància, a qui pertoca instruir el corresponent sumari.

Malgrat que el Jutjat guarda la reserva de consuetud sobre les declaracions prestades pel Moya, sembla que aquest persisteix a negar enèrgicament la seva participació en el fet esmentat.

Aquest matí, els empleats i obrers de la casa Matarí han cursat el següent telegrama de protesta al Governador general de Catalunya, senyor Portela:

«Empleats i obrers Filatures Matarí protesten respectuosament o enèrgica atemptat senyor Comerma i Aymerich» (Signen uns seixanta)

No cal dir con experimentem també aquest sentiment de protesta contra la criminal agressió que ha produït arreu de la ciutat la indignació més profunda.

martes, 26 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 10 de març de 1.935, pàg. 1


Una crida als lletrats defensors dels processats en la causa dels Rabassaires.

El jutge senyor Urrutia fa una crida als advocats defensors dels processats en la causa anomenada dels «Rabassaires» perquè compareguin en aquell Jutjat el dia 11 a les deu del matí.

El motiu de la crida és notificar als lletrats la sentència aprovada.

Es aprovada una condemna provisional.

Ha estat aprovada la condemna condicional que s’ha de aplicar al processat Gregori Navarro, veí de Terrassa, condemnat a quatre mesos i un dia en la causa 367 en el Consell de Guerra que tingué lloc el dia 4 de febrer darrer.

La Vanguardia, Edición del domingo, 10 marzo 1935, página 24


Hockey. - Beneficencia. - De un atentado

Ha salido en autocar la Sección de «hockey» del «Terrassa F. C», que se traslada a Valencia para disputar un encuentro con los campeones levantinos, correspondiente a las eliminatorias del campeonato de España.

Acompañan a los jugadores los directivos del «Terrassa F. C.» y varios aficionados. Además, en coches particulares son muchos los compatricios que se trasladan a Valencia para presenciar el encuentro.

El Grupo benéfico de carreteros de San Antonio Abad, de esta ciudad, ha librado al Ayuntamiento la cantidad de doscientas pesetas para que sean repartidas entre el Santo Hospital y el Asilo Busquets.

En nuestra anterior edición y en las noticias de última hora se publicaba la noticia del atentado de que fue víctima el industrial don Juan Comerma Aymerich.

A las once de esta mañana el presunto agresor ha declarado ame el juez de Primera instancia a quien corresponde Instruir el correspondiente sumario. Según parece, ya que el Juzgado mantiene estas declaraciones en reserva, persiste en negar rotundamente su participación en el atentado.

Los empleados y obreros de la Casa Matarí han cursado el siguiente telegrama al gobernador general de Cataluña, señor Portela: «Empleados y obreros «Filatures Matarí» protestan respetuosamente y enérgicamente atentado señor Cornerina Aymerich.

—Corresponsal.

El Diluvio, Edición 10 de marzo de 1935, pág. 15


En la Sociedad teosófica de la Rama Baki dará una conferencia el conocido propagandista teosófico señor Clemente Tarré.

Nuevamente la temperatura ha bajado y la nieve ha vuelto a aparecer en las cimas de la montaña de San Lorenzo.

lunes, 25 de junio de 2018

La Libertad (Madrid. 1919). 10/3/1935, página 4.


Manifestaciones del subsecretario de Gobernación

El subsecretario de Gobernación, al recibir ayer a los periodistas, dijo que acababa de hablar con el Sr. Vaquero, que, como se sabe, se encuentra en Córdoba.

El ministro había asistido a la escuela fundada por él y había dado clase a los alumnos matriculados actualmente en la misma.

Después acudió al Gobierno civil, donde hasta las dos de la tarde le cumplimentaron numerosas personas. Dijo después el subsecretario que el gobernador general de Asturias le habla dado cuenta de los últimos hallazgos de armas y otros detalles de menor interés.

También conferenció extensamente con el gobernador general de Cataluña. El Sr. Portela Valladares le leyó por teléfono un manifiesto dirigido a la opinión para levantar el ánimo del vecindario, no, obstante haber reaccionado cívicamente con motivo del suceso ocurrido anteayer, en el que resultaron algunos heridos.

—Desde luego—añadió el señor De Pablo—, lo ocurrido no ha tenido la importancia que algunos periódicos le han dado.

El Sr. Portela comunicó que están tomadas todas las medidas para evitar hechos delictivos. En cuanto al otro suceso, ocurrido en Tarrasa, en el que se atentó contra un patrono que, afortunadamente, resultó ileso, la policía ha logrado capturar al autor, que es un elemento peligrosísimo.

Por último, dijo el Sr. De Pablo que el ministro no regresará hasta hoy por la tarde.

La Libertad (Madrid. 1919). 10/3/1935, página 2.


El autor de un atentado

Barcelona, 9. — El gobernador general manifestó que la Guardia civil había detenido en Tarrasa al autor de un atentado contra el gerente de una fábrica, y que estaba convicto y confeso.

Aires de la Conca (Montblanc) (10/03/1935) Pàgina 2


Parlament del Sr. Cambó a Tarragona

(FRAGMENT)

Una catalanitat que no s'ha torçat mai

Vaig desmentir a Terrassa, fa dues setmanes, tot projecte, tota possibilitat de coalició electoral nostra amb l'Esquerra. Caldria haver perdut l'enteniment per a pensar en semblant coalició. Quan tornin a venir unes eleccions que s'enduran com sí fossin fulleraca totes aquestes incrustacions que ara volen produir-se en la política catalana -quan vinguin aquestes eleccions, la Lliga, n'estem nosaltres ben segurs, la Lliga ocuparà el primer lloc en la representació de Catalunya; ocuparà el primer lloc perquè tots els interessos, tots els associats a la producció catalana, tots, han vist que la única defensa l'han trovada en la Lliga Catalana, perquè els propis rabassaires, propietaris en potència, propietaris de demà, han de veure en nosaltres els únics defensors ferms de la propietat que cobegen i que en períodes d'excitació demagògica volien precipitar-se en la seva adquisició.

domingo, 24 de junio de 2018

Ahora (Madrid). 9/3/1935, página 9.


UNOS DISPAROS CONTRA UN APODERADO DE UNA FABRICA DE TARRASA

BARCELONA, 9. — Comunican de Tarrasa que en la calle Federico Soler, cuando el apoderado de la fábrica Hilaturas Matarí, don Juan Comerma Aymerich, de treinta y siete años, se disponía a abandonar la fábrica, fue agredido a tiros por un sujeto, a quien reconoció como un dependiente de la fábrica que fue despedido hace unos meses por incumplimiento de contrato. El agresor disparó tres tiros de pistola contra el señor Comerma, sin herirle.

La Guardia civil se personó en el domicilio del denunciado, que se llama Mariano Moya Ballester, el cual ha negado ser el autor del hecho, a pesar de habérsele reconocido. En su domicilio no se halló ningún arma.

La Vanguardia, Edición del sábado, 09 marzo 1935, página 30


Atentado frustrado

Anoche, don Juan Comerma Aymerich, de 37 años, apoderado de la fábrica de hilatura «Matarí», de la calle de Federico Soler, de la ciudad de Tarrasa, cuando salía de la referida fábrica fue agredido a tiros por Victoriano Moya Ballester, de. 19 años, soltero. Afortunadamente, los tres disparos que hizo este individuo contra el señor Comerma no hicieron blanco.

El agresor, después de cometido el hecho se dio a la fuga, pero fue detenido a poco de ocurrir el suceso en su domicilio por la Guardia civil. Si bien Moya negó terminantemente que hubiese agredido al señor Comerma, y a pesar de que en el domicilio de aquél no se encontró arma alguna, el agredido lo ha reconocido.

Según parece, hace unos dos meses Victoriano Moya fue despedido de la fábrica de hilaturas «Matarí», por incumplimiento de contrato, y bien pudiera ser que quisiera vengarse de ello en la persona del apoderado de aquélla.

El Diluvio, Edición 9 de marzo de 1935, pág. 20


Intento de agresión al apoderado de una fábrica de Tarrasa

Ayer tarde, cuando salía de la fábrica Filatures Matarí, de Tarrasa, el apoderado Juan Comega Aymerich, de 37 años, un individuo le disparó tres tiros de pistola, sin que por fortuna fuese alcanzado por ninguno de los proyectiles.

El agresor se dio rápidamente a la fuga.

El señor Comega creyó reconocer en su agresor a un ex empleado de la fábrica, al que se detuvo poco después en su domicilio, no ocupándosele ninguna arma.

El detenido, que se llama Victoriano Moya Ballester, negó toda participación en el hecho.

sábado, 23 de junio de 2018

El Dia, Edició dissabte 9 de març de 1.935, pàg. 2


ATEMPTAT FRUSTRAT.

Pels volts de dos quarts de nou del vespre d'ahir, quan sortia de la fàbrica "Filatures Matarí S. A.", del carrer'de Frederic Soler, l'apòderat de l'esmentada casa, senyor Joan Comerma i Aymerich, al moment d'anar a emprendre el camí amb direcció a casa seva, veié apropar-se a ell un individu, el qual, sense dir-li paraula, li engegà tres trets de pistola.

Cap dels trets, tot i haver estat disparats des de molt curta distància, no aconseguí el senyor Comerma, el qual tingué el temps just de reaccionar per a la seya defensa que ja l'agressor s'havia fel escàpol pei mateix carrer de Frederic Soler.

No obstant, l'agredit pogué reconèixer perfectament l'autor dels trets i denuncià tot seguit l'ocorregut a la policia. Immediatament, la guàrdia civil procedí a la detenció de l'agressor, un àntic obrer de la casa, anomenat Victorià Moya i Ballester, de 19 anys, solter, domiciliat al carrer de Miquel Servet, 14. La detenció fou practicada en el mateix domicili de l'agressor. En ésser detingut, el Moya negà rotundament que hagués atemptat contra el senyor Comerma. La guàrdia civil registrà minuciosament el domicili, sense trobar-hi arma de cap mena, no obstant el qual, degut als termes concrets de la denúncia de l'agredit, el detingut fou conduït als calabossos de l'Ajuntament, on ha romàs tancat tota la nit.

Segons sembla, fa uns dos mesos que Victorià Moya fou acomiadat de la fàbrica Matarí per incompliment del contracte de treball i aquest podria ésser el motiu que l'hagués induït a venjar-se en la persona de l'apoderat, senyor Comerma.

Però el que si es pot assegurar és que, en l'interrogatori a què fou sotmès immediatament després de la seva detenció, tot i negar enèrgicament que ell hagués atemptat pontra la vida del senyor Comerma, aquest insistí a reconèixer en ell l'autor de l'agressió.

A les 11 d'aquest matí, el pressumpte agressor ha estat traslladat als calabossos del Quarter de la Guàrdia Civil des dels de l'Ajuntament, on'ha passat la nit. Abans d'ingressar-hi ha prestat declaració davant la benemèrita. S'ha guardat reserva sobre aquesta declaració, però sembla que el Moya persisteix en negar resoltament la seva participació en l'atemptat.

Prop de les dotze del matí, han comparegut a la Caserna de la Guàrdia Civil el pare i germà del detingut, segons sembla també per a prestar declaració.

Aquesta tarda el Moya no havia encara ingressat a la presó.

Aquest matí, els empleats i obrers de la casa Matarí, han cursat el següent telegrama de protesta al Governador General de Catalunya, senyor Portela:

"Empleats i obrers Filatures Matarí protesten respectivament i enèrgicament atemptat senyor Joan Comerma i Aymerich". (Signen una seixantena).

No cal dir com experimentem també aquest sentiment de protesta contra la criminal agressió, que ha produït arreu de la ciutat l'indignació més profunda. Com celebrem, alhora, que el senyor Comerma, caríssim amic nostre, n'hagi sortit il·lès es pot ben dir miraculosament.