domingo, 3 de junio de 2018

El Dia, Edició dissabte 16 de febrer de 1.935, pàg. 2


PROPERES VISITES DE JOVENTUT TERRASSENCA.

Estenent les festivitats en formes ben diverses, la S. Coral Joventut Terrassenca ha organitzat, per mitjà de la seva secció Excursionista, unes interessants visites, les quals tindran lloc en dates molt properes, als tallers del diari barceloní «El Diluvio», al Museu de Belles Arts de Catalunya i altra a l'Observatori Fabra.

EI bon zel i activitat de Joventut Terrassenca ha fet possible aquestes interessantíssimes visites totes elles plenament atractives i altament profitoses.

EL CARNAVAL.

Anit, convocada per l'Alcaldia, es celebrà al Saló de Sessions de l'Ajuntament una reunió de representants de les entitats econòmiques i recreatives per a tractar dels festeigs a organitzar en el proper Carnaval, que s'escau el dia 3 de març.

En principi, es tractà d'organitzar la Rua, però els reunits toparen amb l'inconvenient que representa el vigent calendari de festes acordat entre patrons i obrers, pel qual és considerat laborable el dimarts de Carnaval que és precisament el dia que hom Intentava celebrar la Rua,

Amb tot, fou nomenada en principi una comissió, ampliable, la qual procedirà als estudis i treballs necessaris per tal de fer factible el projecte. De moment, integren aquesta comissió l'Institut Industrial, Unió Comercial i Industrial, Círcol Egarenc, Gran Casino, Casino del Comerç, Joventut Terrassenca, Terrassa Futbol Club i Exm. Ajuntament.

També, en la dita reunió, es parlà en principi de reorganitzar la Batalla de Flors per a la Festa Major.

Enguany, per tal de facilitar el màxim esplendor de les festes carnavalesques, l’Ajuntament fa donació de dos mil pessetes. Per la seva part, la Unió Comercial i Industrial ha ofert la quantitat de mil pessetes.No hay comentarios: