martes, 12 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 2 de març de 1.935, pàg. 2


L’estafa del Banc Hispano Americà de Terrassa

A la Jonquera ha estat detingut el terrassenc Marc Barba i Reguant, que estava reclamat pel Jutjat de Primera Instància, de Terrassa, per l’assumpte d’estafa a la Sucursal que el Banc Hispano Americà de Terrassa.

El Barba ingressà  a la presó de Terrassa.

No hay comentarios: