sábado, 9 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 27 de febrer de 1.935, pàg. 8


Alliberaments a Terrassa

Per ordre de l’auditor de guerra senyor Ferrer, el cap de la presó de Terrassa posà en llibertat provisional els detinguts de Rubí, presumptes complicats en els fets d’octubre.

Aquests son els següents: Pere Aguilera Garriga, ex-alcalde de la vila, Antoni Pereña i Salas, Joan Jansà i Calaf, Antoni Vilardell i Puig, Antoni Puig i Albó, Pere Escay i Coll, Tomàs Coll i Arenas, Miguel Segura i Mitjans, Jaume Martí i Serrano, Joan Marcet i Carreras, Pere Serra i Llunell, Miquel Petchamé i Codonés i Joan Rovira i Valls.

El Jutjat militar que actua a l’Ajuntament terrassenc, ha rebut diverses declaracions. A més, ha efectuat unes diligències relacionades amb el sumari que instrueix per la passada rebel·lió.

Es troba ja molt avançat i és pròxima la seva terminació.

Va ésser sobreseguts la causa instruïda contra l’ex-policia de Terrassa Josep Elies, que estava processat com a presumpte autor de la destrucció d’un fitxer de la comissaria de Policia local, fet que tingué lloc pocs dies després de la destitució d’agents de policia de la plantilla de la Generalitat.


No hay comentarios: