miércoles, 6 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 24 de febrer de 1.935, pàg. 9


Els actius elements de la Secció Escolar de la nostra «Joventut Catalanista», que recentment varen inaugurar d’una fase ben brillant les seves tasques, estan portant a terme les gestions preparatòries d’unes Converses sobre qüestions de joventut i escolars, que personalitats, que més endavant donarem a conèixer.No hay comentarios: