sábado, 2 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 15 de febrer de 1.935, pàg. 8


El proper diumenge, amb motiu de celebrar-se a la nostra ciutat solemnes actes, organitzats per l’Escola Pia, a fi de commemorar la canonització de Sant Pompili Maria Pirrotti, vindrà a Terrassa l’Excm. i Rvdm. Prelat d’aquesta Diòcesi, Dr. Manuel Irurita, al qual assistirà de Pontifical a l’ofici que tindrà lloc a la parroquial del Sant Esperit, a les deu del matí.

La Joventut Catòlica es disposa a celebrar, el vinent diumenge, el Dia del Papa, que estava primerament anunciat pel dia 10.

L’interès, l’entusiasme que hi posen els joves catòlics fa preveure un èxit esclatant alhora que una penyora de pietat i homenatge al Sant Pare.

Pel jutge instructor, senyor Sànchez Plaza, ha estat revocat el processament i sumari que es seguia contra l’ex-regidor de l’Esquerra de la nostra ciutat, senyor Joan Mateu. En conseqüència, aquest ha estat alliberat.

L’Hospital i Casa de Caritat d’aquesta ciutat ha rebut de dos industrials catòlics la quantitat de 2.000 pessetes.

La Junta es complau en expressar el seu reconeixement als anònims donants, per llur generositat.

Diumenge passat tingué lloc al Conservatori de Música, la quarta sessió docent del present curs.

D’aquesta sessió se n’encarregà la ‘professora del Conservatori, Montserrat Baca, i fou dedicada a F.J. Haydn, un dels compositors més genials en la seva època i un dels més apreciats en els nostres temps.

Montserrat Baca sabé interessar els alumnes, en la memòria dels quals creiem restarà la significadíssima personalitat de Haydn, el músic austríac.

Diumenge vinent, «Amics de les Arts» ens presentarà, a la nostra ciutat, la primera orquestra femenina espanyola, dirigida per Isabel de la Calle, del «Conservatori Femení» de la capital.

A la parroquial església del Sant Esperit han tingut lloc l’ofici i misses per a l’etern repòs de l’ànima del jove i estimat amic Joan Vancells i Benet, traspassat dijous de la setmana passada, després de llarga i penosa malaltia.

L’acte funeral s’ha vist concorregut per les nombrosíssimes amistats i coneixences del finat i ha constituït una altra prova d’adhesió al dol de la família.

En tan trista avinentesa, renovem a la família del difunt, particularment al seu afligit pare, el caríssim amic nostre Lluís Vancells, el sentiment cordial de la nostra condolença.

No hay comentarios: