viernes, 8 de junio de 2018

L’Acció, edició dimecres 26 de febrer de 1935, pàg. 2


DENEGACIÓ DE LA SOLICITUD DE REOBERTURA DE UNA “CASA DEL POBLE"

Per l’Auditoria de la Divisió s’ha denegat escrit presentat pel cafeter del nostre casal, Amadeu Sastre demanant la reobertura de servei de cafè de la Casa del Poble. La denegació es fonamenta en les actuals circumstàncies.

LA SITUACIO POLITICA DEL DIPUTAT SERRA I MORET

Amb el caràcter d’aclariment, "La Humanitat” d'avui,  diu:

"En relació amb una noticia de Madrid publicada dies encara per la Premsa, una destacada personalitat de "Unió Socialista de Catalunya” ens ha dit respecte a la representació del Sr. Serra i Moret.

Com que el diputat senyor Serra i Moret ha estat expulsat de la U.S.C. pel Comitè Executiu del partit, en espera de la resolució definitiva de l’Assemblea general, cap partit de la coalició d’esquerres catalanes no pot admetre, per motius d’obligada relació de lleialtat política, la representació de l’esmentat diputat”.

MALALT

Es troba malalt de mirament en una Clínica de Barcelona el Dr. Josep Ullés Jover.

Les activitats polítiques del senyor Ullés força discrepants de les nostres, no han d’ésser obstacles per a què li testimoniem els nostres desitjos d’un complet guariment.

NORMALITAT A L’ESTACIO DEL NORD

Ahir vespre quedà regularitzat el servei de trens del Nord, després d’un dia d’anar de qualsevol manera a causa del descarrilament arran mateix de l’estació de Cerdanyola.

ROBATORI DE RELLOTGES

Ha estat denunciat al Jutjat d’Instrucció de la nostra ciutat un robatori de rellotges d’or perpetrat el passat dissabte a la rellotgeria propietat de Joan Manuel Gonzalez, instal·lada al carrer Cremat, núm. 23.

Segons sembla es tracta de dos rellotges d’or que l’esmentat rellotger tenia sobre el taulell de la seva botiga per arreglar.

S’ha donat compte del mateix a la policia local, la qual ha començat els treballs oportuns del cas.


No hay comentarios: