martes, 12 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 2 de març de 1.935, pàg. 8


Després d’haver prestat declaració davant el jutjat militar eventual, ingressà a la presó de Terrassa l’ex-alcalde senyor Samuel Morera, qui es presentà a l’autoritat militar per a respondre dels càrrecs que se li imputen com a presumpte complicat en el passats successos revolucionaris.

El vent huracanat ha causat alguns danys materials.

La casa marcada amb el número 181 del carrer Watt, ha estat enderrocada. No ha causat, per sort, cap desgràcia personal.

Una teulada d’uralita d’un cobert de la carretera de Martorell, número 56, ha estat arrencat.

No hay comentarios: