sábado, 2 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 16 de febrer de 1.935, pàg. 8


La Cambra Oficial de la Propietat Urbana, de Terrassa, ha mantingut sempre el criteri que els noms dels carrers ja retolats han d’ésser inalterables, com repetidament ha manifestat a la Corporació Municipal en escrits i en ocasions diverses.

Aprofitant la proposta d’un senyor gestor, ha estat cursat un escrit a l’Ajuntament, en el qual es ratifica aquell criteri i es prega que, a ésser possible, siguin reposats els noms primitius dels carrers d’aquesta ciutat.

Amb motiu d’ésser ahir el darrer dia de la temporada de caça, han estat en gran nombre els grups d’aficionats de la nostra ciutat que sortiren a caçar pels boscos i muntanyes veïnes.

Avui, dissabte, a les deu de la nit, al saló-cafè del Casino del Comerç, el soci i notable escaquista terrassenc Amadeu Morera, jugarà unes partides simultànies, a les quals queden convidats tots aquells que sentin afició envers aquest noble esport.

Aquestes partides simultànies les dedica a la Secció d’Escacs de l’esmentada entitat al senyor Morera, per haver sortit guanyador en les que foren jugades pel campió mundial, doctor Alekine, en la seva recent estada a Barcelona.

Se celebrà l’anunciada Assemblea general ordinària de l’Institut Industrial, amb assistència de gran nombre d’associats.

Abans, però, tingué lloc l’acte d’homenatge que l’Institut ha volgut tributar als ex-presidents senyors Benet Badrinas i Poll, Josep Rigol i Casanoves, als quals ha estat lliurat un artístic àlbum d’honor, amb les signatures de tots els associats. Un acte simpàtic del qual s’han fet creditors amb escreix els senyors Rigol i Badrinas per llur actuació constant i indefallible en les taques de l’Institut.

Un altre homenatge altament simpàtic ha estat el que en la mateixa reunió l’Institut dedicà al que fou el primer president, senyor Gaietà Alegre i Tries, i també al malaguanyat Josep Garcia Humet, qui va ésser president de l’esmentat Institut durant molts anys, i que tant contribuí al seu engrandiment i prestigi. Ambdós patricis han estat incorporats a la llista de socis d’honor de l’entitat.

En la reunió foren renovats els càrrecs reglamentàriament vacants. Va ésser elegit president el senyor Lluis Amat, i per altres càrrecs els senyors Ricard Raimond, Martí Rossell i Jaume Brugueres.

Demà diumenge, al mati, per celebrar-se solemnes actes organitzats per l’Escola Pia a fi de commemorar la canonització de Sant Pompili Maria Pirroti, vindrà a Terrassa l’Excm. i Rvdm. Prelat d’aquesta diòcesi, el qual assistirà de pontifical a l’ofici que tindrà lloc a l’església parroquial del Sant Esperit, a les deu del matí.


No hay comentarios: