miércoles, 27 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 10 de març de 1.935, pàg. 22


A Terrassa és comès un atemptat. ─ El presumpte agressor és detingut.

Divendres, a quarts de 9 del vespre, quan sortia de la fàbrica «Filatures Matarí, S.A.» del carrer de Frederic Soler, l’apoderat de l’esmentada casa, senyor Joan Comerma Aymerich, al moment d’anar a emprendre el camí amb direcció a casa seva, veié com se li aprovava un individu el qual, sense dir-li paraula o engegà tres trets de pistola.

Cap dels tres, amb tot i haver estat disparats des de molt poca distància, no tocà el senyor Comerma, el qual no tingué ni tan sols temps de reaccionar per a defensar-se, quan l’agressor ja s’havia fet escàpol pel mateix carrer de Frederic Soler.

Amb tot, l’agredit pogué reconèixer perfectament l’autor dels trets i tot seguit denuncià el fet a la policia. Immediatament, la guàrdia civil procedí a la detenció de l’agressor, que és un antic obrer de la casa, anomenat Victorià Moya i Ballester de 19 anys, solter, domiciliat al carrer de Miquel Servet, 24. La detenció fou practicada al mateix domicili de l’agressor. En ésser detingut, el Moya negà rotundament haver atemptat contra el senyor Comerma. La guàrdia civil registrà minuciosament el domicili, i no hi va trobar cap arma. Tot amb tot, degut als termes concrets de la denuncia, el detingut fou conduit als calabossos de l’Ajuntament, on ha romàs tancat tota la nit.

Sembla que fa uns dos mesos que Victorià Moya fou acomiadat de la fàbrica Matarí, per incompliment del contracte de treball i aquest podria haver estat el motiu que l’hagués conduit a venjar-se en la persona de l’apoderat, senyor Comerma.

Però el que si es pot afirmar és que en l’interrogatori a què fou sotmès immediatament després de la seva detenció, tot i negar enèrgicament haver atemptar contra la vida del senyor Comerma, aquest insistí a reconèixer en ell l’autor de l’agressió.

Avui, a les onze del matí, el presumpte agressor ha declarat davant el jutge de primera instància, a qui pertoca instruir el corresponent sumari.

Malgrat que el Jutjat guarda la reserva de consuetud sobre les declaracions prestades pel Moya, sembla que aquest persisteix a negar enèrgicament la seva participació en el fet esmentat.

Aquest matí, els empleats i obrers de la casa Matarí han cursat el següent telegrama de protesta al Governador general de Catalunya, senyor Portela:

«Empleats i obrers Filatures Matarí protesten respectuosament o enèrgica atemptat senyor Comerma i Aymerich» (Signen uns seixanta)

No cal dir con experimentem també aquest sentiment de protesta contra la criminal agressió que ha produït arreu de la ciutat la indignació més profunda.

No hay comentarios: