lunes, 4 de junio de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 20 de febrer de 1.935, pàg. 8


Diumenge passat, pels volts de las deu del matí, arribà en automòbil a la nostra ciutat, procedent de Barcelona, l’Excm. i Rvdm. Prelat d’aquesta Diòcesi, Dr. Manuel Irurita, per tal d’assistir a les festes organitzades per a commemorar la canonització de Sant Pompili Maria Pirroti.

El Dr Irurita es traslladà directament a la Parròquia del Sant Esperit.

Poc després de la seva arribada, i amb les naus del temple del Sant Esperit plenes de gom a gom de fidels, es començà la missa solemne, en la qual oficià de mig Pontifical l’Excm.. Sr. Bisbe de Barcelona. Celebrà el Sant Sacrifici el Rvnd. Dr. Sanahuja, arxipreste i regent de la parròquia.

El Rvnd. Dr. Josep Castelltort, catedràtic del Seminari Conciliar, féu, d’una forma magnífica, el panegíric de Sant Pompili.

En el transcurs de l’ofici, la «Schola Cantorum» va cantar admirablement la missa «Orbis Factor», alternant amb tots els escolars i devots que la secundaren admirablement.

A les dotze del migdia, hora en què finí la solemnitat litúrgica, es venerà la relíquia del nou Sant Escolapi. A tots els fidels que ho sol·licitaven, els eren lliurats uns artístics recordatoris.

A continuació. L’Excm. Sr. Bisbe, Rvnd. Manuel Irurita, partí de la nostra ciutat enmig de les ovacions del crescut nombre de devots que presencià la seva marxa.

A la tarda d’ahir, a les Escoles Pies i també a honor de Sant Pompili, es celebrà una funció religiosa en la qual cantà magistralment la Capella de Música de Sant Pere. El Rvnd. Pare Porredon féu un sermó a lloança del Sant.

Diumenge, la Orquestra Femenina de Barcelona, que dirigeix la intel·ligent professora Isabel de la Calle, vingué per primera vegada a Terrassa, en ocasió de donar un concert a «Amics de le Arts».

Finit el concert, les components de l’orquestra foren obsequiades pels dirigents de la casa amb un exquisit lonx.

I encara, abans de partir, el notable cineasta Joan Salvans, rodà un film, el qual vindrà a ajuntar-se a la pel·lícula que de temps es ve preparant i que posarà de manifest les activitats del nostre casal artístic.

Degut a l’actual epidèmia de grip, en la qual s’imposa la dieta per als atacats, s’ha notat una relativa minva en les botigues de queviures de la nostra ciutat. La venda de conyac s’ha intensificat amb motiu de l’eficàcia que la gent li atribueix com a preventiu de la grip.

El total de persones de la localitat atacades per la malaltia, sortosament de caire benigne, es calcula en un 45 per cent, segons dades que se’ns han facilitat.

Han estat traslladats a la presó Model de la capital, quatre individus que es trobaven reclosos a la presó local, complicats en la troballa de dinamita a la casa número 7 del carrer de Manyé i Flaquer, fet ocorregut el mes de juliol de l’any 1.934.

Heus ací els noms: Ramon Forcat i Joan Camps, detinguts per la policia al poble de Navarcles; Antoni Artigas, de Rubí, i Francesc Meroño, de la nostra ciutat, propietaris de la casa on es descobrí la dinamita.

Aquest trasllat obeeix a que dintre uns dies, i davant del Tribunal d’Urgència de Barcelona, tindrà lloc la vista de la causa contra ells seguida en el sumari instruït pel Jutjat d’Instrucció d’aquesta ciutat per l’afer de referència.


No hay comentarios: