martes, 9 de julio de 2019

El Dia, Edició dijous 5 de decembre de 1.935, pàg. 2


EXERCICIS DE TIR.

Demà i demà passat, d'una a cinc de la tarda, la Guàrdia Civil efectuarà uns exercicis de tir en els terrenys de Can Colomer, ço que es posa al públic coneixement per a evitar qualsevol accident als que solen concórrer aquells encontorns.

D'INTERES PER ALS POSSEÏDORS DE PATENTS D'AUTOMÒBIL.

Per un dels decrets relacionats amb la Llei de restriccions, es disposa que els automòbils de deu o més anys d'ús, es beneficiaran amb una rebaixa en l'import de la patent, que arribarà fins a la meitat de l'actual.

A més, serà rebaixada, en virtut del mateix decret, la patent per als taxímetres i cotxes de producció o muntatge nacional.

DETENCIÓ.

Lluís Fornells i Casalles, de 24 anys, domiciliat al carrer de Salvador Seguí, 36, ha presentat una denúncia al Jutjat contra Joan Vinyals i Grifells, de 45 anys i resident al carrer Mas Adei, 4, de la nostra ciutat.

Segons declaracions obtingudes, el Vinyals, en sortir junt amb el primer, la nit del passat dissabte de la taverna "Ca l’Estellador” l’obligà a lliurar-li 25 pessetes que el Fornells portava a la butxaca, amenaçant-lo, per si no estava disposat a fer-ho.

Joan Vinyals ha estat detingut i posat a disposició del Jutjat.

AL CENTRE MÈDIC.

Ahir va personar-se al Dispensari Mèdic, Maria Abalat, domiciliada al carrer Colom, 315, per tal que li guarissin una ferida del colze esquerre que es produí en caure a la via pública.

El conflicte del gènere de punt

Ahir a les 6 de la tarda, tingué lloc l'anunciada assemblea del gènere de Punt al Cinema Catalunya, acudint-hi els vaguistes en gran nombre, omplint la totalitat del local.

La sessió fou breu i hi hagué complet acord entre la comissió i els obrers en vaga.

Es féu història de les últimes gestions practicades aquests dies, remarcant que la comissió no s'entrevistà amb cap mena de Jurat Mixt,

Els detalls són els mateixos que ja coneixen els nostres lectors i en fer referència a l'entrevista que la comissió obrera, havia sostingut aquella mateixa tarda amb el representant del Director General de Treball, a la Conselleria de Treball de la Generalitat va dir i sense que això representés cap coacció per part del representant de Ia Conselleria, que se'ls féu la proposició d'anar al treball.

No hay comentarios: