jueves, 19 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 4 de gener de 1.935, pàg. 17


El Grup de Carreters de Sant Antoni Abat està preparant els festeigs que commemorarà la seva diada patronal el proper dia 17 del corrent.

La Societat dels Carreters ha contractat, per tal d’amenitzar les festes, la banda del Regiment d’Infanteria de Lleida, núm. 25.

Dilluns vinent, dia 7, tindrà lloc la inauguració del curs de Taquigrafia.

Les classes d’aquesta assignatura seran donades els dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 11, pel professor senyor Delfí Dalmau.

Els patrons metal·lúrgics de la localitat continuen obrint les portes dels respectius tallers per tal que els operaris que volguessin treballar a base de 48 hores poguessin fer-ho.

Malgrat això, els obrers metal·lúrgics han persistit en llur actitud.


No hay comentarios: