miércoles, 25 de abril de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 10 de gener de 1.935, pàg. 9


Referent al projectat cicle de conferències a «Amics de les Arts», la inauguració del qual tindrà lloc demà divendres, obrirà el cicle el comte de Keyserling, rellevant figura en el món filosòfic.

En el lloc on el conegut agricultor Josep Massachs tenia emplaçada la màquina de batre, a can Torrella, fa pocs dies cremaren tres pallers d’altres tants propietaris. Fins ara s’ignoren les causes que provocaren l’incendi.

Al local del «Grup Avant» quedà constituït un nou grup avantguardista que porta per nom «Flor Parroquial», ja que és format per assistents als Catecismes parroquials del Sant Esperit.

Es nomenà la Junta provisional, que quedà formada així: Miquel Fornells, president; Narcís Argemí, vici-president; Joan Boada, secretari; Ramon Rodó, tresorer; Ramon Verdaguer, vocal de Pietat; Josep Fornells, vocal d’Esports.

Dintre breus dies tindrà lloc la promesa avantguardista, que probablement se celebrarà a l’església parroquial del Sant Esperit.

Segueix estacionat el conflicte dels metal·lúrgics, que des de fa quinze dies està plantejat a la nostra ciutat, per no voler els obrers complir la jornada de 40 hores,

Malgrat que fa ja uns dies que els patrons metal·lúrgics han obert les portes dels respectius tallers, per tal que puguin treballar els operaris que vulguin fer les 48 hores, els obrers han persistit en llur actitud del primer dia, i continuen paralitzats tots els tallers.
 

No hay comentarios: