jueves, 18 de abril de 2019

El Dia, Edició dijous 12 de setembre de 1.935, pàg. 2


DILIGENCIES JUDICIALS.

El jutge militar, senyor Martí Peñalver, ahír va personar-se a la nostra ciutat, on practicà, diligències amb motiu de les detencions per I’atracament de què fou víctima el pastor Joaquim Baldó, el qual, després de robat fou assassinat, prop de Viladecavalls.

El senyor Peñalver s'instal·là a la presó. Va rebre declaració a tots els detinguts i encartats en aquest afer i el confirmà l'ordre de processament i presó sense fiança.

ALLIBERAMENT.

Amb motiu d’haver-se inhibit el Jutjat d'Instrucció a favor, del Municipal en el sumari que es segueix contra Salvador Lloberas, per furt d'una bicicleta, fet del qual informàvem ahir, avui al matí el Lloberas ha estat alliberat.

EMPASTIFADA DE PARETS.

Aquesta matinada han aparegut nombroses parets de la nostra ciutat amb la clàssica empastifada d'inscripcions del repertori típic i pintoresc de la F. A. I.

LA REPRESSIÓ DE LA MENDICITAT.

La Comandància Municipal segueix aplicant enèrgicament les disposicions dictades pel Ban fixat a Terrassa, a l'objecte de reprimir la mendicitat pública.

Avui al matí, la guàrdia municipal ha practicat la detenció momentània de dos captaires que una vegada fitxats, han estat expulsats al lloc de la seva procedència.

PER LA REGULACIO DE SALARIS EN L’INDUSTRIA DEL PUNT.

Avui al matí, en una dependència de l'Institut Industrial, s'han reunit una comissió d'obrers í altra de patrons per a tractar de la regularització de salaris en la indústria del gènere de punt d'aquesta ciutat.

Sembla que encara no s’ha arribat a un acord ferm en aquesta qüestió.

MASSA ALEGRIA FA MAL

Enric Zeroni de 24 anys, habitant al carrer del Gall ahir va assistir a una festa que es celebrà al Cafè Colom, donada amb motiu del casament dun seu amic.

A les set de la tarda quan ja eren fora bona part dels invitats, varen haver-hi unes discussions que no treien cap a res, segons sembla. Renascuda la tranquil·litat, i represa la broma, el Zerani va donar-se un cop amb un vidre, produïnt-se una ferida tallant al dors de la mà dreta amb secció completa del tendó extensiu del dit mig, la qual li fou curada al Dispensari.

No hay comentarios: