martes, 23 de octubre de 2018

El Dia, Edició dimars 28 de maig de 1.935, pàg. 2


LA CAMPANYA PRO-MORALITAT PUBLICA.

El senyor Carramiñana, en rebre els periodistes avui al matí els ha dit que persisteix activament la campanya pro-moralitat pública.

S'exerceix continuada vigilància perquè en els cafès cantants de la ciutat no es cometin actes immorals la qual així mateix és emprada per als cafès i bars per a evitar que es jugui als prohibits.

Després ens prega el senyor Carramiñana que fem públic que totes les persones que vulguin denunciar algun acte d'aquesta naturalesa, seran escoltades degudament i els serà guardat l'incògnit.

ESTABLIMENT DENUNCIAT.

El "Bar Internacional" ha estat denunciat a les autoritats superiors per la Comandància Municipal, per infracció a la llei de joc.

La Superioritat procedirà en conseqüència.

CONVERSES DE FORMACIO FEJOCISTA.

Demà, dimecres, a dos quarts de 8 del vespre, en el Grup Avant, Sant Pere, 45, segon pis, parlarà de "La Federació de. Joves Cristians i la Política", En Ferran Mª Ruiz i Hebrard, sots-president general i cap de propaganda de la F. J. C. de C.

SUSPENSIÓ DE LA CONFERENCIA DE DEMA A LA JOVENTUT CATALANISTA.

Per causes alienes a la voluntat dels organitzadors ha hagut d'ésser ajornada per a una nova data la conferència que havia de donar demà a la Joventut Catalanista, organitzada per la Secció Escolar, l’il·lustrat catedràtic de l'Escola Industrial, senyor Josep Agell i Agell.

No hay comentarios: