miércoles, 24 de octubre de 2018

El Dia, Edició dimecres 29 de maig de 1.935, pàg. 2


PELEGRINACIO A LURDES.

La Junta de l’Hospitalilal ha comunicat al seu delegat a Terrassa, que participi als que vulguin anar a Lurdes amb la Pelegrinació que sortirà el 21 de juny convé s'inscriguin quant abans, puix que el fer-ho tard complica la formació de grups. Es tancarà la inscripció, el dia 5 de juny.

Demà, al "Casal Teresià" a dos quarls de 8, s'adjudicaran els dos viatges a Lurdes.

LA REUNIO DE L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA :: UN ACORD INTERESANT PER A TERRASSA.

Ahir celebrà la seva anunciada reunió l'Associació de la Premsa d'aquesta localitat.

Entre els acords qué es prengueren, figura el de gestionar prop de la Companyia dels F. C. de Catalunya l'augment de servei de trens a la nostra ciutat, a base d'establlr-ne diàriament a les mitges hores en les que és major el tràfec de viatgers entre Barcelona i Terrassa, degut a la insuficiència evident del servei actual.

També fou designada la nova Junta de l'Associació que ha quedat integrada així:

President, Alvar Vinyals; Vice-president, Joan Ponsa; Tresorer, Nicolau Talló; Comptador, Salvador Salvatelia; Vocals, Josep Puig Arnaus i Miquel Palomares; Secretari, Baltasar Ragon; Delegat a la Federació Catalano-Balear, Santiago Morera.

DE L'EXPLOSIO D'UNA BOMBA A LA CASA PRIORAL.

El Jutjat d'Instrucció local i els agents de la policia continuen practicant treballs per a descobrir l'autor o autors que varen col·locar l'artefacte al portal d'entrada de la Casa Rectoral el darrer divendres a la nit. Aquestes gestions, actualment, no han donat encara cap resultat positiu.

Aquest mati, el jutge instructor del sumari ha rebut declaració dels senyors que es trobaven dintre de la casa prioral quan ocorregué l'explosió.

Han declarat el Rnd. Dr. Sanahuja, el senyor Nicolau Talló i altres.

Les diligències continuen activament.

No hay comentarios: