domingo, 28 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició de l’1 de juny de 1.935, pàg. 7


Celebrarà la seva anunciada reunió l’Associació de la Premsa d’aquesta localitat.

Entre els acords que es prengueren figura el se gestionar prop de la Companyia dels F.C. de Catalunya l’augment de servei de trens a base d’establir-ne diàriament a les mitges hores, en que es major el tràfic de viatgers entre Barcelona i Terrassa, degut a la insuficiència evident del servei actual.

També fou designada la nova Junta de l’Associació que ha quedat integrada així:

President, Àlvar Vinyals; Vicepresident, Joan Ponsa; Tresorer, Nicolau Talló; Comptador Salvador Salvatella; Vocals, Josep Puig Arnaus i Miquel Palomares; Secretari, Baltasar Ragón: Delegat a la Federació Catalano-Balear, Santiago Morera.

Han arribat a Terrassa, custodiats per la guàrdia civil, els cinc detinguts com a presumptes autors de l’atracament de l’Anònima de Pentinatge.

Han ingressat a la presó a disposició del Jutjat, el qual començarà tot seguit llur interrogatori.

Per a demà, a la tarda, la Comissió de festes del Círcol Egarenc, d’acord amb la Junta directiva, ha organitzat una sessió de titelles, dedicada als fills i familiars petits dels socis, a càrrec de l’artista Jaume Anglès.

A Amics de les Arts, davant d’un públic nombrosíssim, Laura de Santelmo aconseguí un dels seus triomfs.

A l’èxit d’aquesta «Sessió», contribuí en gran part la col·laboració del pianista Alexandre Vilalta i del guitarrista Lluís Martín.

Amb els seus «Quatre poemes de desencís», ha obtingut la Flor Natural als Jocs Florals de Sant Boi del Llobregat, el jove poeta compatrici nostre Francesc de P. Junyent.

El compositor Josep Ullés Daura, que durant aquestes últimes setmanes ha pres part activa en el rodatge del film amateur «De l’aula a la faula», producció local de certa envergadura, que aviat quedarà del tot enllestida, sojorna en temporada de repòs al balneari Termes Orion.

No hay comentarios: