jueves, 18 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 24 de maig de 1.935, pàg. 18


A la casa núm. 11 del carrer de Granios, mentre Trinitat Tanyà, de 48 anys casada, rentava un vestit en un recipient ple de benzina, acompanyada d’una neboda seva, d’onze anys, anomenada Teresa Valls, s’inflamà el líquid i encengué els vestits de la noia, la qual, horroritzada sortí al carrer proferint esgarrifosos crits, seguida de la seva tia.

Sortosament, un transeünt que s’adonà de la desgràcia, es tregué l’americana i hi embolicà la criatura, amb la qual cosa aconseguí apagar el foc dels seus vestits.


Tia i neboda foren conduïdes seguidament al Dispensari, on foren assistides de primera intenció.

La nena presentava cremades de primer i segon grau a les anques, cuixes, cames i als braços. Un cop curada fou traslladada a la Clínica de la Mútua d’Assegurances, on quedà hospitalitzada.

Trinitat Tanyà presentava cremades a ambdues mans, de pronòstic reservat. Un cop assistida passà al seu domicili.

Al Saló-cafè Sevilla es produí un avalot entre dos grups de joves que ocupaven unes taules, a conseqüència d’una discussió entaulada violentament.

Els avalotadors desfogaren llurs ànimes amb un seguit de bufetades i cops de puny, que es repartiren mútuament, i dels quals, resultaren alguns joves lesionats de poca consideració.
Hom denuncià el fet a la Comandància Municipal, la qual el passà al Jutjat.

En la XII Festa de Germanor Sardanista que se celebrarà el proper diumenge, als bells paratges de Can Feu, de Sabadell, hi haurà audicions de sardanes, matí i tarda, a càrrec de les cobles «Antiga Terrassa», «Principal de Sabadell», «Principal del Vallès» i «Barcelona, Albert Martí».

L’esmentada festa és organitzada pel Foment de la Sardana de Terrassa, Sabadell i Barcelona.

A la clínica d’Assegurances de Terrassa, el doctor Corachán, de Barcelona, efectuà una delicadíssima intervenció quirúrgica al nostre bon amic Josep Varnells.

Li desitgem un bon i ràpid guariment, el qual és d’esperar, donat l’èxit de la intervenció.

La senyora Carme Latosa, esposa del nostre benvolgut amic l’Industrial senyor Felip Verdera, ha infantat feliçment un robust i eixerit nen.

També s’ha vist enjoiada pel naixement d’una xamosa nena. La llar del nostre estimat amic l’industrial senyor Antoni Rossell.

Felicitem els joiosos pares i llurs famílies.

No hay comentarios: