domingo, 14 de octubre de 2018

El Dia, Edició dimars 21 de maig de 1.935, pàg. 2


DEL DESGRACIAT ACCIDENT DE DIUMENGE.

Sembla que dintre el seu estat ha sofert una millora la nena Teresa Valls, hospitalitzada a la Clínica de la "Mútua d'Assegurances" a conseqüència de les greus cremades que sofrí. Continua en igual estat la dona Trinitat Tañà, de 48 anys, que com es recordarà resullà amb cremades en ambdues mans en voler apagar els vestits de la seva neboda.

Relacionat amb aquest assumpte, hem de dir que la que rentava el vestit no era la nena Teresa Valls, sinó la seva tia. L'accident es produí quan la nena, després d’haver donat una garrafa de benzina a la seva tia que omplí el recipient per a rentar el vestit, traslladava novament l'ampolla al seu lloc.

Les causes de l'incendi són les mateixes que esmentàvem ahir com també els altres detalls.

No hay comentarios: