martes, 30 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 5 de juny de 1.935, pàg. 18


S’ha celebrat l’acte inaugural de les exposicions de treballs escolars de les Escoles d’Economia Domèstica i de la Cultura Femenina.

Hi assistiren els senyors consellers-regidors de Cultura, d’Assistència Social i altres senyors regidors. També hi havia bon nombre de mestres de la localitat i una nombrosa concurrència que amb admiració els reeixits treballs que els alumnes d’ambdues Escoles han executat durant el Curs suara acabat.

El personal docent de les esmentades Escoles atengué les Autoritats i particulars i rebé de tothom sinceres i càlides felicitacions per la intensa i encertada labor pedagògica realitzada durant l’exercici escolar.

Amb èxit ben notable, va celebrar-se la segona acampada local als bells paratges de Can Garrigosa, organitzada per diverses entitats excursionistes de la ciutat.

El Jutjat d’Instrucció local ha dictat decret de processament contra els cinc detinguts a la presó d’aquesta ciutat com a presumptes autors de l’atracament de l’Anònima.

Les diligències per la instrucció del sumari continua activament.

Aviat es publicarà una nova novel·la del senyor Joan Duc, titulada «Vida triomfal», dins la col·lecció literària «A tot vent», d’Editorial Proa.

A conseqüència de les pluges persistents d’aquests darrers dies, dilluns, a dos quarts de vuit del matí, començaren a brollar «Els caus», font intermitent que aboca les seves aigües al Pantà de la Xuriguera.

No hay comentarios: