martes, 16 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 22 de maig de 1.935, pàg. 17


Ahir al migdia, a tres quarts de dotze, a la fàbrica de filats de llana anomenada «Matèries Industrials», es trobava l’obrer Marcel·lí Cardona, de 48 anys, estibant unes bales de llana, el qual tingué la desgràcia de caure i anà a parar damunt d’un embarrat. Resultà amb ferides greus, de les quals fou assistit de primera intenció al Centre Mèdic, i després fou traslladat a la Clínica de l’Assegurança Terrassenca.

No hay comentarios: