sábado, 6 de octubre de 2018

Joventut per la Fe i per la Pàtria (Valls) (15/05/1935) Pàgina 6


Atentament invitats pel Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Indústria de Tarrasa amb motiu de l'inauguració d'un nou hostatje que tingué lloc el passat diumenge, assistiren a dit acte una representació del centre de nostra localitat.

Foren obsequiats explèndidament amb un ben servit àpat de germanor on hi havia representades les principals autoritats de dita ciutat, de la Mancomunitat i de molts centres de Dependents de Catalunya.


No hay comentarios: