sábado, 27 de octubre de 2018

El Dia, Edició dissabte 1 de juny de 1.935, pàg. 2


L’AUGMENT DE PREU DELS DIARIS.

Amb motiu de la llei votada pel Parlament de la República, sobre l’augment de preu dels periòdics, a partir d’avui, el nostre diari es vendrà al públic al preu de 15 cèntims.

SUÏCIDI.

Ahir es presentà a la Comandància Municipal Antoni Oliver i Garcia, domiciliat al carrer de Jodis, 81, el qual denuncià que la seva esposa Mònica Soler i Raudé, de 50 anys. s'havia suïcidat tirant-se al pou del pati del seu domicili de 30 metres de fondària.

Diu el denunciant que la trobà a mancar del seu domicili a les set de la tarda i despres de llarga estona de cercar-la descobrí al pou el cadàver de la seva muller.

Segons manifeslacions, la desgraciada dona es trobava malalta feia un quant temps.

Seguidament els bombers i la Creu Roja es personaren a la dita casa i, previ consentiment del Jutge instructor i metge forense allà presents, els primers procediren a extreure del pou el cos de la difunta.

No hay comentarios: