domingo, 21 de octubre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 25 de maig de 1.935, pàg. 18


El secretari del Jutjat militar que actua a Terrassa amb motiu dels fets revolucionaris d’octubre, senyor Modest Palacios, s’ha personat a Terrassa per instruir algunes diligències relacionades amb el sumari dels fets de referència.

Després d’haver prestat declaració davant l’autoritat militar, s’ha decretat la llibertat provisional, sota fiança, dels encartats Rafael Zapater, Andreu Garcia, Jaume Soler i Miquel Marin, tots ells domiciliats a Terrassa.

Malgrat la continuada assistència que rebé per part dels facultatius de la ciutat i de la capital, i sense que retornés el coneixement, deixà d’existir l’infortunat obrer de «Matèries Industrials», del carrer de Baldrich, Marcel·lí Cardona, el qual, com es recordarà, el passat dimarts al migdia fou víctima d’un accident.

Poc després del seu traspàs el cadàver fou traslladat al dipòsit judicial del Cementiri Nou.

En pau descansi l’obrer Marcel·lí Cardona.

Dintre breus dies, el Comitè Executiu de Colònies Escolars farà públic que s’admetran sol·licituds per a optar a les Colònies Escolars de Vacances organitzades per aquest any, i amb aital motiu es fa públic que podran cursar la pertinent sol·licitat per a anar a Colònies tant els alumnes d’Escoles Oficials com els de les particulars.

Fa públic el Comitè Executiu que preveient un radi d’acció més ampli, malgrat comptar amb l’estatge de Capellades, que no queda abandonat el projecte de construcció d’un Pavelló propi i que una vegada posades en funcionament les Colònies projectades, dedicarà els seus esforços perquè aquest projecte pugui convertir-se en realitat.

No hay comentarios: