miércoles, 17 de octubre de 2018

El Dia, Edició dijous 23 de maig de 1.935, pàg. 2


UNS LLADRES A QUI ELS FALLA EL COP.

Els mossos d'esquadra de la vila de Rubí, aquest matí han traslladat a Terrassa, posant-los a disposició del Jutjat de Primera Instància, quatre joves domiciliats a la nostra ciutat que s'havien traslladat allà per cometre un robatori.

Veu's aci els seus noms i domicilis:

Joaquim Santamaría i Solanes, de 18 anys, Viveret, 129; Lluís Colomer i Trias, de 21, Lluria, 172; Pere Cabasa i Bregulat, de 20, Sant Cristòfor, 15 i Pere Sánchez i Salvador, de 25, estatjat al Bar Comercial del carrer de Topete.

Segons han manifestat en ésser interrogats, ahir a la tarda, tots quatre es traslladaren des de Terrassa a Les Fonts a peu. Aquí agafaren el tren dels Ferrocarrils de Catalunya del qual descendiren a Rubí.

En aquest lloc, feren una mica de "piscolabis" al bar de l'estació, lloc on es quedaren el Cabassa i el Sánchez.

Els seus dos companys es traslladaren a la fàbrica "Rubí Industrial” que com és sabut té tancades les seves portes des de fa temps. Una volta hagueren penetrat a l'interior, intentaren violentar la caixa de cabals, cosa que no pogueren aconseguir. Després despanyaren i registraren varis calaixos dels escriptoris sense que això els donés fruit, doncs no hi trobareu res de valor.

Vist el fracàs varen entrar en una altra fàbrica propera al "Rubi Industrial". Aquí però hi trobaren l'amo que, proveït d'un bastó, els etzivà un seguit de garrotades. A continuació avisà els mossos d'esquadra que efectuaren la detenció dels malfactors.

Escoltades les respectives declaracions, el Jutjat ha decretat la detenció del Santamaria i el Colomer, que han ingressat a la presó local.

Els altres dos, han estat alliberats per haver-se comprovat que no intervingueren en el fet.

LES DILIGENCIES JUDICIALS :: ALLIBERAMENTS

Aquest matí el secretari del Jutjat militar que actua a Terrassa amb motiu dels fets revolucionaris d'octubre, senyor Modest Palacios, s'ha personat a la nostra ciutat per instruir algunes diligències relacionades amb el sumari dels fets de referència.

Després d'haver prestat declaració davant l'autoritat militar, s'ha decretat la llibertat provisional, sota fiança, dels encartats Rafael Zapater, Andreu Garcia, Jaume Soler i Miquel Marin, tols ells domiciliats a la noslra ciutat.

No hay comentarios: