lunes, 16 de septiembre de 2019

El Dia, edició dimecres 22 de gener de 1.936, pàg. 2


HAN MARXAT ELS GUÂRDIES D'ASSALT.

Tal com s'havia anunciat, han retornat a Sabadell els guàrdies d'assalt d'aquella plantilla que últimament havien estat desplaçats a la nostra ciutat.

El trasllat s'ha verificat a dos quarts de dues d'aquesta matinada una vegada acabat el míting sindicalista que tingué lloc ahir al vespre, sense incidents de cap mena.

ASSISTIT PER CAIGUDA.

Ahir, a dos quarts de 4 de la tarda fou auxiliat al Centre Mèdic, el noi de 2 anys, Joan Prim, el qual presentava una ferida contusa al front que va produir-se en sofrir una caiguda a la via pública.

REUNIÓ DEL GREMI D'IMPRESSORS.

La Unió Comercial i Industrial, convoca el gremi d'impressors, a la reunió general ordinària d'aquest Gremi, la qual tindrà lloc en el local d'aquesta entitat, demà dijous, a les 7 del vespre de primera convocatòria i si no hi hagués prou nombre d’associats, mitja hora més tard de segona a l’objecte de tractar:

Primer. Lectura i aprovació de l'estat de comptes.

Segon. Renovació dels càrrecs de Junta i

Tercer. .Assumptes diversos.

LA CONFERENCIA D’AVUI RADIADA SOBRE EL PERIODISME TERRASSENC.

La tercera del curset organitzat per Radio Club Terrassa, la donarà avui dimecres, des de l'estudi de la dita entitat, el president de l'Associació de la Premsa de Terrassa, senyor Vinyals, el qual desenvoluparà el tema "Els homes del periodisme governamental terrassenc fins 1.930".

MEMÒRIA DE LA BIBLIOTECA SOLER l PALET.

Hem rebut aquesta interessant memòria corresponent a l'any 1.935 i que demostra d’una manera positiva el moviment.

Curs progressiu d'aquesta biblioteca Municipal Soler i Palet durant l’esmentat període.

Agraïm la tramesa.

No hay comentarios: