miércoles, 4 de septiembre de 2019

El Dia, edició divendres 17 de gener de 1.936, pàg. 2


LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CONFLICTE DEL GÈNERE DE PUNT, VISTA PEL COMISSARI D'ASSUMPTES SOCIALS DE BARCELONA.

Dels diaris d’aquest matí:

"EI conseller de Treball, senyor Gallart, ahir al migdia no va poder rebre els periodistes per no trobar-se al seu Departament.

Els periodistes foren rebuts pel comissari d'Assumptes socials, senyor Armengol, el qual els va donar compte de l’estat del conflicte del ram de gèneres de punt, de Terrassa.

Cal tenir en compte. digué el senyor Armengol, que la vaga no es una reproducció del conflicte sinó una derivació d'ell.

A conseqüència, segui dient dels preus establerts a les fàbriques de Terrassa, existia una competència ruïnosa, que és la que va motivar la vaga plantejada el mes passat, la qual fou solucionada satisfactòriament.

Els ajudants i muntadors, en una vaga que van plantejar l’any 1.934 signaren un laude provisional, tot i esperant la unificació de preus, i naturalment, unificats aquests, han aprofitat l'avinentesa per a rescindir-lo.

Es celebraren reunions de representants de patrons i obrers i s’arribà a un acord provisional, el qual fou sotmès a l'aprovació de l'assemblea. Després de llarga discussió, fou rebutjada la proposició i per tant, va quedar plantejat el conflicte, que on l'actualitat estem fent gestions por a resoldre'l.

Finalment digué que, de moment, el conflicte no ha tingut derivacions i que no tenia coneixement oficial que haguessin secundat la vaga els obrers de caixes de cartró.

LA SITUACIÓ DE LA VAGA DEL GÈNERE DE PUNT.

A les 7 d'ahir vespre, ingressà a la presó local Josep Ibars i Segues, de 24 anys d'edat, domiciliat a Salvà, 101^ el qual ha estat detingut per exercir suposades coaccions.

Amb ell, són onze, doncs, els detinguts que es troben empresonats per aital motiu.

Per a interessar-se per l'alliberament d'ells, el comitè de vaga i altres elements del Sindicat d'Obrers han visitat avui l’alcalde senyor Homs, recomanant-li que s'ocupés d'aquesta qüestió.

Continuen estancades les negociacions i per a demà a les nou del matí està anunciada una assemblea general al Cinema Doré, en hauran de discutir-se les decisions a adoptar davant la gravetat de la situació actual.

Tal com ahir va anunciar-se aquest vespre tindrà lloc al Cor dels Amics la reunió de teixidors del ram que té innegablement un gran interès, pels acords que s'hi puguin prendre.

No hay comentarios: