jueves, 26 de septiembre de 2019

El Dia, edició dilluns 27 de gener de 1.936, pàg. 2


EL SENYOR HOMS PARLA DE LA CLAUSURA DEL CAFE COLOM I DEL PERMIS DE CAÇA.

Els informadors han visitat a l'Alcalde senyor Homs, el qual ha manifestat que no passava res ni tenia res per dir.

Solament s'ha referit a l'ordre de clausura del Cafè Colom, de la nostra ciutat, dient que ahir va rebre's l'ordre del delegat governatiu ordenant el tancament del mencionat local.

—Els motius d'aquesta ordre, ha dit el senyor Homs, es deuen a què fa uns dies la guàrdia civil sorprengué uns individus jugant una partida de la «senyora» en una de les habitacions de la part alta de la casa.

El senyor Homs, després, ens ha recomanat recordem als nostres lectors que el dia 3l del corrent fineix la llicència de caça, passat el qual dia, entrarem ja en el període de veda, que serà respectat i fet respectar enèrgicament.

LA REUNIÓ GENERAL D'ACCIONISTES DEL BANC COMERCIAL DE TERRASSA.

Dissabte a la tarda, tal com anunciàrem, va tenir lloc la Junta General d'Accionistes del Banc Comercial de Terrassa, que revestí la importància que ja dies enrere vam subratllar.

Assistí a la reunió gran nombre d'Accionistes.

Foren aprovats la memòria-balanç i la liquidació i distribució de guanys corresponents al passat exercici de l935, en virtut del qual queden refermats els importantíssims acords de la Junta General Extraordinària celebrada el 23 del darrer desembre, que ja oportunament reportàrem en aquestes mateixes planes.

No hay comentarios: