lunes, 30 de septiembre de 2019

La Veu de Catalunya, 30 de gener de 1.936, pàg.7


Tingué lloc al Conservatori de Música la sessió corresponent al mes de gener, la tercera del present curs, confiada a la professora Montserrat Aurell. Era dedicada a Chopin el músic polonès.

Fou una sessió agradabilíssima, de la qual el nombrós i selecte auditori sortí plenament satisfet.

Frederic Gil i Martín, de 23 anys, domiciliat al carrer Galvany, 83, ha presentat una denúncia al Jutjat Municipal, contra Maria Canet i Ruiz, de 43 anys, habitant al carrer Cantaré, 8, a la qual acusa de maltractar-lo de paraula a tot arreu on el troba.

Igualment les dues filles d’aquesta senyora sembla que quan el troben, també li dediquen tots els mots gruixuts del seu repertori, el Gil, disposat a acabar-ho, ha decidit denunciar-ho.

Ha tingut lloc al Centre Social l’acte d’elecció i sorteig dels premis als pessebristes inscrits al VII Concurs de Pessebres, organitzat per la Joventut Catòlica. L’acte de repartiment tindrà lloc el vinent diumenge, a les onze del matí, d’acord amb el programa que anunciàrem.

Al Banc Comercial de Terrassa es celebrà l’anunciada Junta general ordinària.

Assistí a la reunió gran nombre d’accionistes.

El balanç aprovat dona idea de l’estat flòrid del Banc i explica a la perfecció la marxa progressiva de les operacions durant el darrer exercici, el qual s’ha tancat amb un lleuger superàvit en les utilitats líquides a les aconseguides en 1.934. En efecte, foren de pessetes, 811.209’30 en el penúltim exercici i són de pessetes 823.565’35 en l’actual.

No hay comentarios: