lunes, 16 de septiembre de 2019

L’Acció, dimecres 22 de gener de 1.936 pàg. 2


AHIR LA F.A.I. FEU UN MITIG AL RECREU.

Anit, tingué lloc al Cinema Recreo, el míting de la C. N. T. i A. I. T. El local estava ple, i feren ús de la paraula els oradors anunciats.

Lamentem que en el míting d’ahir es continues la campanya de desunió que sempre han emprat aquests elements, amb la seva inqualificable actitud abstencionista. Les esquerres foren atacades amb molta passió, ressaltant enormement la passivitat amb que foren tractades les dretes reaccionàries pels oradors.

Cal consignar que un cop començat el míting, fou retirada la força que hom havia posat al carrer, contràriament a l’excés de precaució que es prengué en el nostre míting del passat dissabte.

POLICIES I GUÀRDIES D'ASSALT REGRESSATS A BARCELONA.

Aquest mati han partit de la nostra ciutat, en direcció a Barcelona, els guàrdies d'assalt que amb motiu de la vaga del gènere de punt, ens havia tramès el delegat d'Ordre Públic, senyor Duelo.

Juntament amb ells, també han marxat els agents de policia que durant uns dies han estat hostes de la Comissaria de policia local.

NOMENAMENT MERESCUT.

El tinent coronel Pere Sànchez Plaza que fou el jutge que instruí la causa derivada dels fets, d'Octubre a la nostra ciutat, durant l'actuació del qual s'acabaren els mals tractes i apallissaments de què foren objecte molts dels detinguts, ha estat nomenat Ajudant de Camp del General Subsecretari del Ministeri de la Guerra.

Ens cal consignar la satisfacció amb què hem vist el nomenament de tan pundonorós militar, com recte cavaller.

LA CONFERENCIA RADIADA D’AVUI SOBRE EL PERIODISME TERRASSENC.

La tercera dei curset organitzat per Ràdio Terrassa, la donarà avui, dimecres, des de l'Estudi de la dita entitat, el president de l’Associació de la Premsa de Terrassa, senyor Àlvar Vinyals, el qual desenvoluparà el tema «Els homes del periodisme governamental terrassenc fins 1.930».

LA CAIGUDA D'UN VAILET.

Mentre estava jugant al seu domicili, el vailet de 4 anys. Salvador Prim, domiciliat el carrer Avinyó, 54, ensopegà amb unes fustes i caigué de cap a terra.

Es produí una considerable ferida contusa al front, de la qual en fou curat al Dispensari Mèdic.

No hay comentarios: