viernes, 27 de septiembre de 2019

El Dia, edició dimarts 28 de gener de 1.936, pàg. 2


UN CAS D'INHUMANITAT.

Ahir, fou presentada al Jutjat Municipal una denuncia contra Matilde Restoy i Amat, domiciliada al carrer Newton, 31, de 35 anys d'edat, per infligir maltractes als seus fills.

La causa de la denuncia es basa en que aquesta senyora té la sana costum d'embriagar-se, no direm amb freqüència, perquè és a diari, i en aquest estat i en plena eufòria, entaula uns formidables escàndols que tenen escamat tot el veïnat.

Ara bé; ahir, tot trobant-se en un d'aquests estats d'ànims, s'indignà contra els seus fills i començà a maltractar-los brutalment, àdhuc a cops de paella, fins que els nois aconseguiren escapar-se i anaren amb alguns veïns a denunciar-ho a l'alcalde de barri.

Aquest ha denunciat el fet i el cap de la guàrdia municipal senyor Carramiñana, sembla que s'interessarà aquest cas, prop de I ‘alcalde senyor Homs.

DENUNCIA PER MALTRACTES.

Frederic Gil i Martin, de 23 anys, domiciliat al carrer Galvany, 83, ha presentat una denúncia al Jutjat Municipal contra Maria Canet i Ruiz. de 43 anys, habitant al carrer Cantaré, 8, a la qual acusa de maltractar-lo de paraula a tot arreu allà on el troba.

Igualment les dues filles d'aquesta senyora, sembla que quan el troben, també li dediquen tors els mots gruixuts del seu repertori, i el Gil, disposat a acabar-ho, ha decidit denunciar-ho.

DETINGUT PER ESCANDALÒS.

Ha passat la nit en el quarteret de l’Ajuntament, Ernest Navarro, domiciliat al carrer Antoni Pius, 60, el qual fou detingut ahir, al vespre, al Bar Torrents, per promoure escàndol.

CAIGUDA.

A dos quarts de 8 del vespre del dia d'ahir, va personar-se al Centre Mèdic, Gregori Paredes, de 10 anys d'edat, domiciliat al carrer Miquel Vives, 18, el qual presentava una ferida contusa a la barba, que va produir-se en sofrir una caiguda, mentre jugava amb altres companys al carrer.

No hay comentarios: