sábado, 21 de septiembre de 2019

La Veu de Catalunya, 24 de gener de 1.936, pàg.18


Al Centre Excursionista, tindrà lloc l’anunciada conferència de l’il·lustre catedràtic, Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, P. Bosch Gimpera, que dissertarà sobre el tema «Empúries».

La Junta Directiva d’Amics de les Arts, ha quedat constituïda així:

President: Salvador Salvatella.
Vicepresident: Joan Morral.
Secretari: Vicenç Serrano.
Vicesecretari: Leandre Comas.
Tresorer: Joan Llambés.
Comptador Francesc Boada.
Vocal de Pintura: Antoni Marinel·lo.
Vocal d’Escultura: Josep Albareda.
Vocal de Música: Josep Farràs.
Vocal de Cinema: Joan Salvans.
Vocal de Literatura: Iu Pons.

Visità Terrassa, el conseller de Sanitat i Assistència Social, senyor Bertran i Güell,, el qual arribà acompanyat del Director General del Comitè Pro-Infància, senyor Raül Roviralta i del tècnic doctor Pere Domingo.

Acudiren a rebre’ls al Pavelló Antituberculós, la Junta de l’Hospital, el senyor Salvans en representació de l’Ajuntament, formada pels regidors senyors Vancells, Vellsolà i Armengol.
A més visitaren la Guarderia del Pla de l’Ametllera, la del carrer de la Unió i l’Asil Busquets.

No hay comentarios: