viernes, 13 de septiembre de 2019

L’Acció, dimarts 21 de gener de 1.936 pàg. 2


S’HA DONAT PER SOLUCIONADA LA VAGA DEL GÈNERE DE PUNT.

Complimentant l’acord de l’assemblea d’ahir vespre, aquest matí s’han reintegrat a les seves respectives fàbriques, els obrers del gènere de punt.

No obstant, la força pública ha continuat prestant el servei que durant aquests darrers dies, efectuava pels carrers de la ciutat.

L’assemblea d’ahir fou de curta durada, i en la mateixa s’arribà ràpidament a la solució del conflicte. Els muntadors resultaran afavorits amb 10 cèntims per dotzena, i els ajudants cobraran el 32 per cent de la producció.

Molt abans d'iniciar-se la reunió el local estava .completament ple. Com sigui que hi havia moltes persones que no eren del ram, la guàrdia d'assalt feu desallotjar el local. Llavors solament fou facilitada l'entrada als afectats.

Durant el transcurs de l’assemblea, i quan els reunits ja havien acordat retornar avui al treball, la Junta del Sindicat, per mitjà del seu president, posà en coneixement dels reunit que en la propera assemblea del ram, la Junta presentaria la dimissió.

Es nomenà una comissió mixta que durant l’interval de temps, comprès des d’ara fins a la propera assemblea, solucionarà tots aquells assumptes que amb motiu de les bases recentment aprovades podessin sorgir.

A tres quarts de set finalitzà la reunió.

UN CONAT D’INCENDI A CASA EL SECRETARI DE L’AJUNTAMENT.

A la casa número.31 del carrer de la Fontvella ─en el principal ─domicili del distingit secretari de l’Ajuntament, senyor Francesc Benlloch, anit es declarà un petit incendi, sense però, que passés un senzill conat.

Segons les versions que tenim d’aquest sinistre, sembla que la serventa de la casa susdita, involuntàriament es deixà la planxa elèctrica endollada. Com sigui que la planxa es trobava damunt d’una fusta, la roentor de l’aparell es transmeté a la fusta, iniciant-se d’aquesta manera l’incendi.

També resultà pres per les flames que més tard es produïren, un armari d’aquell lloc, com també una màquina de cosir i un cove roba.

Els habitants de la casa, foren els que es donaren compte de l'incendi.

Avisaren immediatament els bombers. Els treballs d’aquests no foren necessaris, doncs els guàrdies d'assalt del carrer de la Palla, que acudiren immediatament, ja havien sufocat l'incendi.

AVUI, UN MITING DE LA C. N. T. CONTRA LA PENÀ DE MORT.

Aquest vespre, tindrà lloc al Cinema Recreo, organitzat per la Delegació de la C. N. T.

S'anuncia que s'hi parlarà contra la pena de mort i la reorganització sindical.

Parlaran els següents oradors: Francesc Miró Mirlo, Ricard Sans. A. G. Gilabert i Manuel Pérez.

CRIATURES ASSISTIDES AL DISPENSARI.

Per haver sofert una caiguda quan baixava del seu llitet, aquest matí han curat al Dispensari el nen de tres anys, Salvador Castelló, domiciliat al carrer Salvà, 30, S’havia produït una ferida incisa a la cuixa dreta, en la seva part externa.

També i pel mateix motiu, ahir assistiren en el mateix centre un menut de 2 anys, anomenat Francesc Ballbé, domiciliat a la Rambla d'Egara, 257, Aquest sofria una ferida contusa a la regió frontal.

No hay comentarios: