martes, 10 de septiembre de 2019

El Dia, edició dissabte 18 de gener de 1.936, pàg. 2


INCENDI EN UNA FUSTERIA.

Aquesta nit a les 12, han començat a sentir-se tocs de xiulet pels carrers de la nostra ciutat, anunciant que s'havia declarat foc en alguna banda.

A un quart local d'una, ha sonat la sirena d'alarma, a la vegada que se n'anaven coneixent indicis del lloc on s'estava produint el mateix, que ha resultat ésser a la fusteria que en el carrer de Torrella, 53, té establert en Maurici Piques i Brossa.

Mentre s'ha esperat la vinguda dels bombers, els veïns i vianants han provat de sufocar el foc que s'ha anat estenent per tot l'edifici.

Els bombers han lluitat fins a ben entrada la matinada en l'extinció del mateix que ha destruït tota la maquinària del taller, eines i les existències que hi havia en fustes, tot plegat valorat en unes 25.000 pessetes.

Tot el material es trobava assegurat, així com l'edifici propietat de la vídua Bosch, que ha quedat quasi completament ensorrat.

Al lloc del sinistre hi han fet acte de presència les autoritats de consuetud, no registrant-se cap desgràcia personal.

BARALLES.

Ahir divendres, a la una del migdia va personar-se al Dispensari Mèdic, Maria Oliveras Pinella, de 20 anys d'edat, domiciliada a Faraday, 129, la qual presentava ferides contuses a ambdues mans que va produir-se, segons contà, en el transcurs d'unes batusses.

El fet ocorregué al matí a la Plaça Progrés. Segons sembla, al mencionat lloc, va trobar-se la Oliveras amb el seu conveí Enric Domènec i Xanbany, de 36 anys d’edat, domiciliat a l'interior de la mateixa casa.

Resulta que no deuen existir molt bones relacions entre ambdós, puix començaren a qüestionar i la cosa acabà agarbonant-se l'un contra l'altre, resultant-ne la dona amb esgarrapades a les mans.

El fet fou denunciat a la Guàrdia Municipal per la perjudicada.

PRACTIQUES DE TIR.

A l’objecte d'evitar possibles desgràcies es posa en coneixement de tots els ciutadans que durant els pròxims dilluns i dimarts els alumnes de l'Escola Militar "Egara" d'aquesta ciutat efectuaran pràctiques de tir al blanc de les 11 a les 12 en el camp de tir de “Can Amat” Les Fonts, d’aquest terme municipal amb armament i cartutxeria de guerra.

No hay comentarios: